การบริหารการจัดการ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การบริหารการจัดการอุตสาหกรรม หรือ การบริหารการดำเนินงาน หรือ การวิจัยดำเนินงาน (operations management หรือ operations research) เป็นการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์,สถิติ,และอัลกอริทึ่มเพื่อช่วยในการตัดสินใจทั้งระดับการดำเนินงาน (operation level), ระดับกลยุทธ (tactic level) ไปจนถึงระดับยุทธศาสตร์ (strategy level)