การจำลอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การจำลองการเคลื่อนตัวของนักบินอวกาศในอวกาศโดยทดสอบในน้ำแทนที่

การจำลอง หรือ ซีมิวเลชัน (อังกฤษ: simulation) เป็นการจำลองของสิ่งที่มีอยู่จริง เหตุการณ์ในอดีต หรือขั้นตอนเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อชี้ชัดลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาให้ชัดเจน บางครั้งจะมีการสร้างแบบจำลองอย่างง่ายขึ้น เพื่อให้จุดเด่นจุดใดจุดหนึ่งชี้ชัดออกมา

คอมพิวเตอร์ซีมิวเลชัน[แก้]

คอมพิวเตอร์ซีมิวเลชัน หรือ "ซิม" เป็นการสร้างแบบจำลองของวัตถุจริง หรือเหตุการณ์นามธรรมตามสมมุติฐาน ด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการศึกษาว่าระบบทำงานได้อย่างไร โดยในระหว่างการจำลองจะมีการปรับเปลี่ยนตัวแปร เปลี่ยนค่าเฉพาะ เพื่อศึกษาพฤติกรรมในรูปแบบที่ต่างกัน[1]

คอมพิวเตอร์ซิมิวเลชันกลายมาเป็นหัวสำคัญส่วนหนึ่งของการสร้างแบบจำลองแนวคิด ในการสร้างแบบจำลองทั้งหลายด้าน ไม่ว่า ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ มนุษยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้และการวิจัย

โดยก่อนหน้าที่คอมพิวเตอร์ได้รับการนิยม แบบจำลองส่วนใหญ่ถูกเขียนในรูปของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อหาคำตอบในเชิงคุณภาพ คอมพิวเตอร์ซีมิวเลชันได้ถูกนิยมนำมาใช้แทนทั้งหมด หรือนำมาใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดในการแก้ปัญหาแบบจำลองต่างๆ ตัวอย่างแบบจำลองเหล่านั้นเช่น มอนตีคาร์โลซิมิวเลชัน หรือ แบบจำลองสโตแคสติก

คำว่า "คอมพิวเตอร์ซีมิวเลชัน" ยังคงถูกใช้กับวิดีโอเกมที่จำลองการเล่นจากเหตุการณ์จริง

รายชื่อซอฟต์แวร์[แก้]

รายชื่อซอฟต์แวร์ซีมิวเลชันที่เป็นที่รู้จัก

ซอฟต์แวร์ธุรกิจ
 • ACSL and acslX
 • LMS Imagine.Lab AMESim
 • AnyLogic
 • Arena
 • Chemical WorkBench
 • CircuitLogix
 • COMSOL Multiphysics
 • DX Studio
 • Dymola
 • GoldSim
 • iGrafx Process
 • Khimera
 • Maple
 • MapleSim
 • Mathematica
 • MathModelica
 • Modelica
 • NEi Nastran
 • NetSim
 • NI Multisim
 • Plant Simulation
 • PRO/II
 • RoboLogix
 • SIMUL8
 • Simulations Plus
 • SimulationX
 • Simulink from MathWorks
 • Vensim
 • VisSim
 • VISSIM
 • VSTEP
ซอฟต์แวร์เสรี
 • ASCEND
 • Facsimile
 • NS2
 • SimPy
 • Physics Abstraction Layer
 • Tortuga
 • Galatea

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]