การทดลองอาวุธนิวเคลียร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การทดลองนิวเคลียร์ชนิดต่างๆ

การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ ใต้ดินก่อให้เกิดคลื่นสั่นสะเทือนคล้ายคลื่นแผ่นดินไหว ดังนั้นเราอาจสามารถเทียบหาอำนาจทำลายของระเบิดนิวเคลียร์ (เทียบกับระเบิดทีเอ็นที) จากค่าขนาดที่ตรวจได้จากคลื่นสั่นสะเทือน Paul G. Richards and John Zavales (1996) ได้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดคลื่นหลักกับอำนาจทำลายของระเบิดนิวเคลียร์ดังนี้

	Mb = 3.9 + (2/3) logY
เมื่อ Mb เป็นขนาดคลื่นหลัก
	Y เป็นอำนาจระเบิดนิวเคลียร์ (กิโลตันทีเอ็นที)

David Bowers, et al., (2001) ให้ความสัมพันธ์ดังนี้

	Mb = 4.25 + b logW
เมื่อ Mb เป็นขนาดคลื่นหลัก
	W เป็นอำนาจระเบิดนิวเคลียร์ (กิโลตันทีเอ็นที)
	b เป็นค่าคงที่ = 0.75 (ใช้สำหรับระเบิด 1 กิโลตันขึ้นไป)

S. K. Sikka, et al., (1998) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดคลื่นพื้นผิวกับอำนาจทำลายของระเบิดนิวเคลียร์ดังนี้

	Ms = 2.14 + 0.84 log Y

เมื่อ Ms เป็นขนาดคลื่นพื้นผิว Y เป็นอำนาจทำลายของระเบิดนิวเคลียร์ (กิโลตันทีเอ็นที)