กระทรวงพาณิชย์และแรงงานสหรัฐ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

กระทรวงพาณิชย์และแรงงานสหรัฐ (อังกฤษ: United States Department of Commerce and Labor) เป็นกระทรวง (department) ซึ่งดำรงอยู่เพียงชั่วระยะเวลาสั้น ๆ ในคณะรัฐมนตรีสหรัฐ มีบทบาทข้องเกี่ยวกับการควบคุมสัดส่วนธุรกิจขนาดใหญ่ (big business)

กระทรวงนี้จัดตั้งเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1903 ในรัฐบาลของธีโอดอร์ โรสเวลต์ หนึ่งในลูกสังกัด คือ ทบวงบรรษัท (Bureau of Corporations) ซึ่งมีขอบข่ายอำนาจเป็นงานสืบสวนสอบสวน ต่อมาในวันที่ 4 มีนาคม ค.ศ. 1913 กระทรวงเปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ (United States Department of Commerce) ส่วนทบวงกรมในสังกัดซึ่งชำนัญพิเศษด้านแรงงานก็โอนย้ายไปยังกระทรวงแรงงานสหรัฐ (United States Department of Labor) ที่ตั้งขึ้นใหม่ และทบวงบรรษัทก็แยกออกไปเป็นหน่วยงานอิสระชื่อ คณะกรรมการพาณิชย์กลาง (Federal Trade Commission) เมื่อ ค.ศ. 1915

กระทรวงนี้มีหัวหน้า คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และแรงงานสหรัฐ (United States Secretary of Commerce and Labor) ซึ่งเป็นสมาชิกคณะรัฐมนตรี แต่เมื่อมีการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมใน ค.ศ. 1913 นั้น ตำแหน่งรัฐมนตรีก็แยกออกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสหรัฐ ตามไปด้วย

สืบเนื่องจากความพยายามตัดลดงบประมาณส่วนกลางใน ค.ศ. 2011 ริชาร์ด เบอร์ (Richard Burr) สมาชิกวุฒิสภา หนุนร่างรัฐบัญญัติ S. 1116 เพื่อรวมกระทรวงทั้งสองเข้าด้วยกันอีกครั้งภายใต้ชื่อ "กระทรวงพาณิชย์และแรงงาน" (Department of Commerce and the Workforce)[1] แต่จนบัดนี้ร่างรัฐบัญญัติดังกล่าวก็ยังไปไม่ไกลเกินกว่าขั้นเสนอต่อคณะกรรมาธิการ[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. "S.1116: Department of Commerce and the Workforce Consolidation Act". สืบค้นเมื่อ November 10, 2011.
  2. "S.1116: Actions & Votes". สืบค้นเมื่อ November 10, 2011.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]