โรงเรียนสนมวิทยาคาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสนมวิทยาคาร
จังหวัดสุรินทร์
191 หมู่ที่ 1 ถนนสนม-รัตนบุรี (ถนนศรีสนม) ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Sanomwitthayakarn School
อักษรย่อ ส.น.ว / S.N.W.
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ
โรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประเภทสหวิทยา
คติพจน์ ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก
สถาปนา 10 มีนาคม พ.ศ. 2517
เพลง มาร์ชส.น.ว
ศรีสนม
สังกัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์


โรงเรียนสนมวิทยาคาร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2517

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนสนมวิทยาคาร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 190 หมู่ 1 ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ จัดการศึกษาแบบสหศึกษา มีพื้นที่ 98 ไร่ 2 วา 50 ตารางวา เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ 2516 ชาวกิ่งอำเภอสนม ซึ่งมี นายสิงห์ ไชยโรจน์ ปลัดอำเภอ ผู้หัวหน้ากิ่งอำเภอสนม และ นายสุทัศน์ พรพรม ศึกษาธิการอำเภอสนม ประจำกิ่งอำเภอสนม พร้อมด้วยบรรดา ข้าราชการ ประชาชนชาวสนม มีความเห็นตรงกันว่า พื้นที่ โคกเล็บเหยี่ยว (โคกเล็บแม็วในภาษาถิ่น) ซึ่งอยู่มางทิศตะวันออก หนองสนม ห่างจากหมู่บ้าน 1.5 กิโลเมตร มีความเหมาะสมจะตั้งโรงเรียน

กระทั่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศก่อตั้ง โรงเรียนสนมวิมยาคาร ในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2517 โดยได้รับนักเรียนจำนวน 2 ห้อง มีนักเรียน 68 คน โดยอาศัยโรงเรียนสนมศึกษาคารเป็นที่เรียนชั่วคราว ต่อมาได้ย้ายมาที่ อาคารเรียนชั่วคราว 216 ก ที่ก่อสร้างใหม่ ในบริเวณปัจจุบัน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2517 นายธีรชัย บุพศิริ เดินทางมานับตำแหน่งเป็นครูใหญ่คนแรก โดยมีการสอนระดับ มัธยมศึกษาปีที่1 - 6 และระดับ ปวช.1-3 และมีข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ครูอัตราจ้าง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ทั้งหมด 54 คน

ในวันที่ 27 ธันวาคม 2547 ได้ผ่านการประเมิน ต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ตามนโยบายของรัฐบาลในสมัยนั้น

สัญลักษณ์[แก้]

 • สีประจำโรงเรียน คือ แสด-ขาว
  • แสด คือ สีของดวงอาทิตย์เมื่อตอนรุ่งอรุณ เป็นสัญลักษณ์ของความรุ่งโรจน์ แผ่รัศมี และให้แสงสว่างเพื่อขจัดความมืดมัวทั้งปวง
  • ขาว คือ สีของพระพุทธศาสนา สีของความบริสุทธิ์ แจ่มใส

ผู้อำนวยการ[แก้]

ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ตำแหน่ง
1 นายธีรชัย บุพศิริ พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2524 ครูใหญ่
2 นายสุรยุทธ วิศิษฐศิลป์ พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2529 ครูใหญ่
3 นายเกษฒ คำทวี พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2530 ผู้อำนวยการ
4 นายสมรรถชัย นาคะผิว พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2534 ผู้อำนวยการ
5 นายสุริยัน ลามาตย์ พ.ศ. 2534 พ.ศ. 2540 ผู้อำนวยการ
6 นายคูน เอี่ยมสะอาด พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2542 ผู้อำนวยการ
7 นายถนอม บุญเต็ม พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2544 ผุ้อำนวยการ
8 นายพรม ดาศรี พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2547 ผู้อำนวยการ
9 นายถนอม บุญปก พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2550 ผู้อำนวยการ
10 นายจิรศักดิ์ จันทรช่วงโชติ พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2552 ผู้อำนวยการ
11 ดร.พัลลพ พัวพันธุ์ พ.ศ. 2552 ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ

สถานที่ภายในโรงเรียน[แก้]

 • อาคาร 1 เป็นอาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียนสนมวิทยาคาร มี 2 ชั้น เป็นอาคาร เรียนชั้น2 และห้องประชาสัมพันธ์ ห้องสภานักเรียน วิชาการ กิจการนักเรียน แนะแนว การเงิน ห้องประชุมเล็ก ห้องบริหารธุรกิจ ห้องผู้อำนวยการ และไต้ถุนอาคาร มี 2 ล็อก ล็อก 1 เป็น ลานกว้างมีห้องสหกรณ์โรงเรียน ล็อก 2(ล็อกกลาง) เป็นลานกิจกรรมขนาดเล็ก
 • อาคาร 2 เป็นอาคารวิทยาศาสตร์ มี 2 ชั้น และมาห้องโสตทัศนศึกษ(โสตในฝัน) เป็นห้องประชุมใหญ่
 • ห้องโสตทัศนศึกษา เป็รนห้องรับรองขนาดใหญ่ ที่สามารถจุคนได้ถึง 200 คน และเป็นห้องประชุมใหญ่ในการประชุมของอำเภอ และ โรงเรียนในเขตอำเภอสนม และงานเลี้ยงศิษย์เก่า
 • อาคาร 3 เป็นอาคารเรียนขนาดใหญ่ มี 3 ชั้น และมีสาขาวิชาทุกวิชาในการเรียน
 • อาคารแฝด 3 หลัง เป็นอาคารภาควิชาการเรียนคือ คนตรี(ห้องใหญ่สุด) ห้องเกษตร ห้องศิลปะ ห้องอุตสาหกรรม
 • ช็อปดนตรี เป็นห้องที่ใหญ่สุดในบันดาอาคารแฝด เป็นห้องที่มี เครื่องดนตรีไทย - สากล และมีการซ้อมดนตรีทุกเย็นหลังเลิกเรียน
 • หอประชุม เป็นหอประชุมที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอสนม จุคนได้ 3,000 คน เป็นที่จัดกิจกรรมในโรงเรียนและส่วนรวมด้วย
 • ห้องสมุท เป็นห้องสมุทขานดกลางตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคาร3
 • ห้องปฏิบัติการICT เป็นห้องคอมพิวเตอร์ ตั้งอยู่ชั้รน 1 อาคาร 3 มี 3 ห้อง
 • โรงอาหาร เป็นหอประชุมโรงเรียนเก่า มีร้านอาหารอยู่ 5 ร้าน ร้านขาย น้ำ 2 ร้าน
 • อาคาร 4 (ศรัทธาสามัคคี) เป็นอาคารชั้นเดียว
 • ห้องพยาบาล เป็นห้องเดียวกันกับห้องกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา มีเตียงอยู่ 4 เตียง และยาพร้อม
 • สวนหย่อม มีสวนต่างๆ ที่ปลูกต้นไม้ใว้และหญ้า เพื่อความร่มรื่น เช่น สวนคณิตศาสตร์ สวนวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
 • อาคารเกียรติยศ เป็นอาคารหลังเล็กข้างๆ อาคาร 1 หน้าห้องสหกรณ์ เป็นอาคารรวบรวมเกียรติบัตร และผลงานของโรงเรียนสนมวิทยาคาร
 • ห้องสหกรณ์ เป็นห้องค้าขายของชำหรือร้านสะดวกซื้อภายในโรงรียน ตั้งอยู้ไต้ถุนอาคารหนึ่ง หลังบันไดขึ้นอาคาร 1


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]