โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก โครงการพระราชดำริ)

โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระปรีชาสามารถในศาสตร์ต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เช่น โครงการเกี่ยวกับดิน น้ำ ป่า และวิศวกรรม โดยการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวจะมีหน่วยงานพิเศษของทางราชการเป็นตัวกลางในการประสานงาน คือ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับป่า[แก้]

โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับดิน[แก้]

โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับน้ำ[แก้]

โครงการทางด้านวิศวกรรม[แก้]

แนวพระราชดำริอื่นๆ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]