ดอยคำ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ระวังสับสนกับ วัดพระธาตุดอยคำ

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด องค์การค้านิติบุคคลเพื่อดำเนินธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสร้างตลาดรองรับผลิผลิตเกษตรกรรมที่สูงและพื้นที่อื่นที่ได้รับการส่งเสริมจากโครงการในพระราชดำริ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2537

ประวัติ[แก้]

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2512 ได้มีการก่อตั้งโครงการหลวงตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อยุติปัญหาการปลูกฝิ่น การทำไร่เลื่อนลอย และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขา ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 มีพระบรมราโชวาทให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดตั้งนิติบุคคลชื่อ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด(Doi Kham Food Products Co.,Ltd.) เพื่อความสะดวกในการดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ โดยรองรับผลผลิตของมูลนิธิโครงการหลวงและเกษตรกรในพื้นที่โดยโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ทั้ง 3 แห่ง เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพโดยใช้ชื่อตราผลิตภัณฑ์ ดอยคำ

ปัจจุบัน บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:2000 ,HACCP และ GMP

การดำเนินธุรกิจ[แก้]

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด มีวัตถุประสงค์หลักตามกระแสพระราชดำริ การดำเนินกิจการจึงเน้นการตลาดเฉพาะผลิตภัณฑ์และผลผลิตที่ได้จากการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชนเผ่าที่อยู่อาศัยบนที่สูงเป็นอันดับแรก ปกติพื้นที่สูงมีอุณหภูมิเหมาะสมต่อการปลูกพืชเมืองหนาวโดยเฉพาะพืชประเภทผัก ผลไม้และดอกไม้เมืองหนาว

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]