อำเภอแคนดง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอแคนดง
แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์ เน้นอำเภอแคนดง
เมืองต้นแคน แดนยางพารา ตระการตาบุญบั้งไฟ
น้ำพุใสบาดาลดี สวยโสภีกุดทะเลสวน ชวนรื่นรมย์ลำตะโคง
เกาะมูลหลงหาดปากตาด ประวัติศาสตร์เมืองโบราณ
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอแคนดง
อักษรโรมัน Amphoe Khaen Dong
จังหวัด บุรีรัมย์
รหัสทางภูมิศาสตร์ 3122
รหัสไปรษณีย์ 31150
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 298.0 ตร.กม.
ประชากร 32,904 คน (พ.ศ. 2556)
ความหนาแน่น 110.41 คน/ตร.กม.
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอแคนดง หมู่ที่ 1 ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
พิกัด 15°18′36″N 103°7′24″E / 15.31000°N 103.12333°E / 15.31000; 103.12333
หมายเลขโทรศัพท์ 044 193067
หมายเลขโทรสาร 044 193067

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอแคนดง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอแคนดงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ[แก้]

อำเภอแคนดงเดิมเป็นตำบลหนึ่งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ คำว่า "แคนดง" มาจากคำว่า "แคน" รวมกับคำว่า "ดง" ซึ่งคำว่า "แคน" นั้นเป็นชื่อพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งคือ "ไม้ตะเคียน" ชาวไทยอีสานเรียกไม้ชนิดนี้ว่า "ไม่แคน" ส่วนคำว่า "ดง" หมายถึง "ป่าทึบที่ปกคลุมไปด้วยพันธุ์ไม้ป่านานาชนิด" เมื่อรวมกันแล้ว "แคนดง" จึงหมายความว่า ป่าที่ขึ้นเต็มไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด โดยเฉพาะต้นตะเคียนจะมีอยู่อย่างหนาแน่น เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ จึงมีราษฎรอพยพมารับจ้างทำการเกษตรจนกลายเป็นชุมชนใหม่และหนาแน่น กลายเป็นหมู่บ้าน ตำบล ในที่สุด ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 ได้แยกพื้นที่การปกครองออกจากอำเภอสตึกและได้รับการประกาศจัดตั้งเป็น"กิ่งอำเภอ" และยกฐานะเป็นอำเภอ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2550

อำเภอแคนดง เป็นอำเภอที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วมาก

ท้องที่อำเภอแคนดงเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอสตึก ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอแคนดง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2540 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปีเดียวกัน[1] และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ยกฐานะกิ่งอำเภอแห่งนี้ขึ้นเป็น อำเภอแคนดง โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2]

การเมืองการปกครอง[แก้]

อำเภอแคนดง แบ่งการปกครองออกเป็น 4 ตำบล 54 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

  1. ตำบลแคนดง จำนวน 18 หมู่บ้าน
  2. ตำบลดงพลอง จำนวน 13 หมู่บ้าน
  3. ตำบลสระบัว จำนวน 12 หมู่บ้าน
  4. ตำบลหัวฝาย จำนวน 11 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

การปกครองส่วนท้องถิ่นมี เทศบาลตำบล 1 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 4 แห่ง ดังนี้

  1. เทศบาลตำบลแคนดง
  2. องค์การบริการส่วนตำบลแคนดง
  3. องค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง
  4. องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
  5. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย

อ้างอิง[แก้]