อำเภอบ้านกรวด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอบ้านกรวด
แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์ เน้นอำเภอบ้านกรวด
เมืองโลหกรรมลือเลี่อง เครื่องเคลือบโบราณ
ตำนานแหน่งหินตัด ทิวทิศน์องโอบกงามตา
เขื่อนเมฆาเย็นสบาย ชายแดนพนมดงรัก
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอบ้านกรวด
อักษรโรมัน Amphoe Ban Kruat
จังหวัด บุรีรัมย์
รหัสทางภูมิศาสตร์ 3108
รหัสไปรษณีย์ 31180
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 583.9 ตร.กม.
ประชากร 73,745 คน (พ.ศ. 2552)
ความหนาแน่น 126.29 คน/ตร.กม.
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอบ้านกรวด เลขที่ 54
หมู่ที่ 4 ถนนมะลิกรอง ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4467 9007
หมายเลขโทรสาร 0 4467 9007

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

บ้านกรวด เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางทิศใต้

ประวัติ[แก้]

เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554 อำเภอบ้านกรวดเป็นอำเภอแรกในประเทศไทยที่มีการประกาศ "พื้นที่ประสบภัยพิบัติอันเนื่องจากกองกำลังจากนอกประเทศ" ทั้งอำเภอ จากความขัดแย้งไทย-กัมพูชา

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอบ้านกรวดตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอบ้านกรวดแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 9 ตำบล 115 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บ้านกรวด (Ban Kruat) 16 หมู่บ้าน 6. หินลาด (Hin Lat) 9 หมู่บ้าน
2. โนนเจริญ (Non Charoen) 11 หมู่บ้าน 7. บึงเจริญ (Bueng Charoen) 13 หมู่บ้าน
3. หนองไม้งาม (Nong Mai Ngam) 15 หมู่บ้าน 8. จันทบเพชร (Chanthop Phet) 12 หมู่บ้าน
4. ปราสาท (Prasat) 13 หมู่บ้าน 9. เขาดินเหนือ (Khao Din Nuea) 10 หมู่บ้าน
5. สายตะกู (Sai Taku) 16 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ช่องโอบก

ท้องที่อำเภอบ้านกรวดประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลปราสาท
 • เทศบาลตำบลบ้านกรวด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางส่วนของตำบลบ้านกรวดและบางส่วนของตำบลปราสาท
 • เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านกรวด (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบ้านกรวด)
 • เทศบาลตำบลหนองไม้งาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองไม้งามทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลจันทบเพชร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจันทบเพชรทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลโนนเจริญ ครอบคลุมพื้นที่ของตำบลโนนเจริญ
 • เทศบาลตำบลบึงเจริญ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบึงเจริญทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลปราสาท ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปราสาท (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบ้านกรวดและเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสายตะกูทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหินลาดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาดินเหนือทั้งตำบล