อันตรกิริยาอย่างเข้ม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

อันตรกิริยาอย่างเข้มหรือบางครั้งเรียกกันทั่วไปว่า แรงยึดเหนี่ยวอากาศ เป็นแรงที่ดึงดูดอนุภาคคาร์บอนไดออกไซด์ ให้รวมกันอยู่กับไฮโดรเจนและออกซิเจน ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของบรรยากาศ