วิกิพีเดีย:วันนี้ในอดีต/1 ธันวาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

1 ธันวาคม: วันสหภาพในโรมาเนีย (พ.ศ. 2461); วันเอดส์โลก

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันก่อนหน้านี้: 30 พฤศจิกายน29 พฤศจิกายน28 พฤศจิกายน

จดหมายเหตุเดือนธันวาคม