วันขึ้นปีใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วันขึ้นปีใหม่ เป็นเวลาที่ปฏิทินปีใหม่เริ่มต้นและนับปีปฏิทินเพิ่มขึ้นหนึ่งปี วันขึ้นปีใหม่ในปฏิทินเกรโกเรียนที่ใช้กันทั่วโลกปัจจุบัน ตรงกับวันที่ 1 มกราคม

อนึ่ง เทศกาลปีใหม่ อาจหมายถึงวันที่นับจากวันหยุดวันแรกในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมปีก่อน จนถึงวันหยุดสุดท้ายในสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม สำหรับชาวคริสต์จะหยุดตั้งแต่คริสต์มาสไปจนถึงวันขึ้นปีใหม่ รวม 8 วัน

ประวัติ[แก้]

วันขึ้นปีใหม่ มีประวัติความเป็นมาซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยตามความเหมาะสม ตั้งแต่ในสมัยเริ่มแรกเมื่อชาวบาบิโลเนีย เริ่มคิดค้นการใช้ปฏิทินโดยอาศัยระยะต่าง ๆ

วันขึ้นปีใหม่ในปฏิทินอื่น ๆ[แก้]

สถิติอุบัติเหตุวันปีใหม่[แก้]

ผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่
เทศกาลปีใหม่ อุบัติเหตุ (ครั้ง) ผู้ประสบอุบัติเหตุ (คน)
เสียชีวิต บาดเจ็บ รวม
ปี 2550
28 ธ.ค. 49 - 3 ม.ค. 50 4,456 449 4,943 5,392
เฉลี่ยต่อวัน 637 64 706 770
ปี 2551
28 ธ.ค. 50 - 3 ม.ค. 51 4,475 401 4,903 5,304
เฉลี่ยต่อวัน 639 57 700 758
ปี 2552
30 ธ.ค. 51 - 5 ม.ค. 52 3,824 367 4,107 4,474
เฉลี่ยต่อวัน 546 52 587 639
ปี 2553
29 ธ.ค. 52 - 4 ม.ค. 53 3,534 347 3,827 4,174
เฉลี่ยต่อวัน 505 50 547 596
ปี 2554
30 ธ.ค. 53 - 5 ม.ค. 54 3,497 358 3,750 4,108
เฉลี่ยต่อวัน 500 51 536 587
ปี 2555
29 ธ.ค. 54 - 4 ม.ค. 55 3,093 321 3,375 3,696
เฉลี่ยต่อวัน 442 46 482 528
ปี 2556
27 ธ.ค. 55 - 2 ม.ค. 56 3,176 365 3,329 3,694
เฉลี่ยต่อวัน
ปี 2557
27 ธ.ค. 56 - 2 ม.ค. 57 3,174 366 3,345 3,711
เฉลี่ยต่อวัน

[1][2][3]

อ้างอิง[แก้]