ภูมิอากาศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การแบ่งประเภทของภูมิอากาศทั่วโลก

ภูมิอากาศ (อังกฤษ: climate) ครอบคลุมสถิติอุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ หยาดน้ำฟ้า ปริมาณอนุภาคในบรรยากาศ และการวัดพื้นฐานทางอุตุนิยมวิทยาอื่นในแต่ละพื้นที่เป็นเวลานาน ภูมิอากาศต่างจากลมฟ้าอากาศ (weather) ซึ่งนำเสนอสภาพขององค์ประกอบเหล่านี้และการแปรผันในเวลาสั้น ๆ ภูมิอากาศของพื้นที่หนึ่งเกิดจากระบบภูมิอากาศ ซึ่งประกอบด้วยห้าองค์ประกอบ ได้แก่ บรรยากาศ อุทกภาค พื้นน้ำแข็ง พื้นผิวดิน และชีวภาค

ภูมิอากาศของตำแหน่งหนึ่ง ๆ ได้รับผลกระทืบจากละติจูด ภูมิประเทศและระดับความสูง เช่นเดียวกับแหล่งน้ำและกระแสน้ำใกล้เคียง ภูมิอากาศสามารถจำแนกตามค่าเฉลี่ยและพิสัยปกติของตัวแปรต่าง ๆ โดยทั่วไปคือ อุณหภูมิและหยาดน้ำฟ้า แผนการแบ่งประเภทที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดพัฒนาโดย วลาดีมีร์ เคิพเพน