ชีวมณฑล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ชีวมณฑล (อังกฤษ: Biosphere)เป็นผลรวมทั่วโลกของระบบนิเวศทั้งหมด นอกจากนี้ยังสามารถที่เรียกว่าโซนของสิ่งมีชีวิตบนโลกปิด (นอกเหนือจากรังสีแสงอาทิตย์และจักรวาลและความร้อนจากการตกแต่งภายในของโลก) และระบบบังคับตนเอง จากจุด biophysiological กว้างของมุมมองชีวมณฑล เป็นระบบนิเวศทั่วโลกรวมทั้งสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ของพวกเขารวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับองค์ประกอบของเปลือกโลก อุทกและบรรยากาศ ชีวมณฑลคือการตั้งสมมติฐานที่จะมีการพัฒนาเริ่มต้นผ่านกระบวนการของ biogenesis biopoesis หรืออย่างน้อยบาง 3500000000 ปีที่ผ่านมา