ทะเลทราย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ทะเลทราย

Desert หมายถึง สถานที่แห้งแล้ง แต่คนไทยกลุ่มแรกแปลความหมายไปรวมกับทะเลทราย ทำให้ ยังคงมีผู้เข้าใจผิด คิดว่า สถานที่แห้งแล้ง หรือ Desert คือทะเลทราย

ที่แห้งแล้ง คือภูมิประเทศหรืออาณาเขตที่ได้รับน้ำฝนน้อยมาก โดยทั่วไปแล้ว "ที่แห้งแล้ง" หมายถึง บริเวณที่ได้รับน้ำฝนโดยเฉลี่ยต่อปีต่ำกว่า 250 มิลลิเมตร (10 นิ้ว)

ทะเลทราย หมายถึง สถานที่ที่เคยเป็นทะเลมาก่อนแล้วน้ำทะเลได้ลดหายไปตามกาลเวลา ทำให้สถานที่นั้นมีแต่ทรายซึ่งไม่เหมาะแต่การเจริญเติมโตของพืช ทำให้เป็นสถานที่ แห้งแล้งในที่สุด

ทะเลทรายซาฮารา เป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ก็ยังเล็กกว่าทะเลน้ำแข็ง ที่บริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ เป็นอันดับสาม

10 อันดับที่แห้งแล้งที่สุดในโลก
อันดับ ทะเลทราย เนื้อที่ (ตร.กม.) เนื้อที่ (ตร.ไมล์)
1 ทะเลน้ำแข็งแอนตาร์กติกา 13,829,430 5,339,573
2 ทะเลน้ำแข็งอาร์กติก 13,700,000+ 5,300,000+
3 ทะเลทรายซาฮารา (แอฟริกา) 9,100,000+ 3,320,000+
4 ทะเลทรายอาหรับ (ตะวันออกกลาง) 2,330,000 900,000
5 ทะเลทรายโกบี (เอเชีย) 1,300,000 500,000
6 ทะเลทรายคาลาฮารี (แอฟริกา) 900,000 360,000
7 ทะเลทรายปาตาโกเนีย (อเมริกาใต้) 670,000 260,000
8 ทะเลทรายเกรตวิกตอเรีย (ออสเตรเลีย) 647,000 250,000
9 ทะเลทรายซีเรีย (ตะวันออกกลาง) 520,000 200,000
10 ทะเลทรายเกรตเบซิน (อเมริกาเหนือ) 492,000 190,000