ความสว่าง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ระวังสับสนกับ ความส่องสว่าง

ความสว่าง (อังกฤษ: Brightness) เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของการรับรู้ภาพ โดยเป็นการรับรู้ว่ามีกำเนิดภาพได้เปล่งแสงออกมา พูดอีกอย่างก็คือ ความส่องสว่าง (luminance) เป็นการรับรู้ อันเกิดจากความส่องสว่างของวัตถุที่มองเห็นนั้นนั่นเอง

เดิมนั้น คำว่า "ความสว่าง" ใช้ในความหมายกว้าง แต่เมื่อมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับแสงมากขึ้น จึงต้องมีคำเฉพาะสำหรับคุณสมบัติต่างๆ ของแสงโดยละเอียด ด้วยเหตุนี้ จึงมีการกำหนดความหมายเฉพาะของคำนี้เอาไว้ โดยมาตรฐาน Federal Standard 1037C ว่า "ความสว่าง" (brightness) นั้น ในปัจจุบันนี้ใช้อ้างถึงคุณลักษณะของแสงในเชิงการรับรู้และเชิงจิตวิทยาเท่านั้น ไม่รวมไปถึงคุณสมบัติเชิงปริมาณ

เป็นที่น่าสังเกตว่า ความส่องสว่างของเป้าหมายอันเดียวกัน สามารถให้การรับรู้ถึงความสว่างที่แตกต่างกันในปริบทที่ต่างกัน

สำหรับในปริภูมิสี RGB นั้น ความสว่าง อาจคิดได้เป็น ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (arithmetic mean) "μ" ของโคออร์ดิเนตสีแดง เขียว และน้ำเงิน (แม้ว่าองค์ประกอบบางส่วนของทั้งสามสีนี้จะทำให้แสงนั้นดูเหมือนสว่างกว่าสีอื่น ซึ่งอาจชดเชยได้จากระบบแสดงผลบางระบบได้โดยอัตโนมัติ) ดังนี้

 \mu = {R + G + B \over 3 }

โดยที่ R = สีแดง, G =สีเขียว และ B = สีน้ำเงิน

ความสว่างนั้นยังถือเป็นโคออร์ดิเนตในปริภูมิสี HSB ด้วย

ดูเพิ่ม[แก้]