Overlay Network

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

overlay network หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ถูกสร้างให้อยู่ชั้นบนถัดจากเครือข่ายอื่นๆที่มีอยู่แล้ว เช่น อยู่ชั้นบนของเครือข่ายเพียรทูเพียร Peer to Peer โหนดต่างๆ ที่อยู่ภายในเครือข่ายโอเวอร์เลย์ สามารถถูกเชื่อมต่อกันได้ในลักษณะที่เรียกว่า เสมือนจริง หรือ virtual หรือ logical links ซึ่งแต่ละลิงก์ อาจจะเชื่อมโยงกันผ่านกับโหนดอื่นๆที่ตั้งอยู่ห่างไกลในระยะทางของ เครือข่ายจริง หรือ underlying network ตัวอย่างเช่น ในระบบเครือข่ายแบบกระจาย หรือ distributed systems เช่น cloud computing เครือข่าย peer-to-peer networks และ ระบบ client-server applications ต่างทำงานบนพื้นฐานของ overlay networks เพราะโหนดเหล่านี้ ต้องปฏิบ้ติการหรือ run อยู่ชั้นบนระดับอินเทอร์เน็ต ถูกสร้างขึ้นให้เป็น โอเวอร์เลย์ที่อยู่ชั้นบนของ เครือข่ายที่เชื่อมโยงกันด้วยระบบโทรศัพท์[1]

การใช้งานใน overlay networks[แก้]

ในระบบ การสื่อสารแบบ telecommunication[แก้]

Figure 1: ตัวอย่างเครือข่าย overlay network
Figure 2: แบ่งเครือข่าย Overlay network ออกเป็น logical layers

เครือข่าย Overlay networks ถูกใช้งานในด้าน telecommunication เพราะระบบสามารถปฏิบัติการในรูปแบบอุปกรณ์ digital circuit switching และoptical fiber.[2] Telecommunication transport networks และ IP networks (ที่ควบรวมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างกว้างขวาง) ทั้งหมดจะตั้งอยู่ด้านบนอย่างน้อย บน optical layer, a transport layer และ IP หรือ circuit layers (ในกรณีของ PSTN).


การทำงาน ที่ตั้งอยู่ชั้นบนของ the Internet[แก้]

ปัจจุบัน อินเทอร์เน็ต ได้ปฏิบ้ติการบนพื้นฐานของหลากหลายเครือข่ายที่อยู่ด้านล่าง ที่สามารถถูกสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ในการจัดการด้านการค้นหาเส้นทางระหว่างโหนดในเครือข่าย routing เพื่อส่ง messages ไปยังโหนดปลายทางด้วยการกำหนดค่าที่อยู่ของโหนดด้วย IP address ตวัอย่าง ในระบบ distributed hash table ได้นำวิธีการ route messages ไปยังโหนดที่มีที่อยู่ในแบบlogical address เพราะโหนดต่างๆจะไม่มีวันรู้จักที่อยู่ IP address ของโหนดปลายทางได้ล่วงหน้าก่อน

Overlay networks เป็นวิธีการหนึ่งที่ถูกนำเสนอให้เป็น วิธีการหนึ่งในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพภายใน ระบบอินเทอร์เน็ต เช่น routing เพิ่มคุณภาพในการบริการ quality of service ทำให้มั่นใจในคุณภาพของการให้บริการด้านสื่อต่างๆ streaming media ในอดีตที่ผ่านมามีการสำเสนอวิธีการดังกล่าวเช่น IntServ, DiffServ,และ IP multicast แต่ไม่เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวาง เพราะ วิธีการเหล่านั้นจำเป็นต้องอาศัยการพัฒนาด้านอุปกรณ์ทั้งหมดของ router ที่ใช้เชื่อมโยงในเครือข่าย อีกนัยหนึ่ง เครือข่าย overlay network สามารถนำมาใช้งานได้ บน end-hosts ให้ปฏิบัติการด้านโพรโทคอล overlay protocol software ที่ปราศจากการเชื่อมต่อกันระหว่าง ISPs บนชั้นการปฏิบัติงานของเครือข่าย overlay ไม่ต้องมีศูนย์กลางควบคุมในกรณี ส่ง packets ในการ routing ระหว่างโหนดชั้นบนโอเวอร์เลย และ ในขั้นตอนการส่ง packets ในเครือข่ายชั้นล่างสุด แต่โหนดบนชั้นโอเวอร์เลย์สามารถถูกควบคุมได้ เช่น การจัดลำดับของโหนดบนเครือข่ายระหว่างเส้นทางการส่ง message ไปยังโหนดปลายทาง

ตัวอย่างของ Akamai Technologies เป็นผู้จัดการ เครือข่าย overlay network ที่นำเสนอ ความเชื่อถือได้ reliable และ การส่งข้อความที่มีประสิทธิภาพในด้านเนื้อหา efficient content delivery (เกี่ยวกับmulticast) ส่วนในด้านงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา ประกอบไปด้วย End System Multicast และ Overcast สำหรับ multicast; RON (Resilient Overlay Network) นำเสนอด้าน resilient routing; และ OverQoS นำเสนอในด้าน คุณภาพของการให้การันตีในการบริการ quality of service guarantees ระหว่างโหนด ภายในเครือข่าย

ตัวอย่างของ Virtela Technology Services[3] เป็นผู้จัดหา overlay network โดยการสร้างเครือข่ายที่เชื่อมโยงระหว่างเมือง หรือ ประเทศ ที่มากกว่า 90 ประเทศเข้าด้วยกัน โดย overlay network จะตั้งอยู่ชั้นบนของระบบ ผู้จัดหารด้าน telecom ที่อยู่ต่างพื้นที่กันมากกว่า 500 บริษัท

รายชื่อ overlay network protocols[แก้]

Overlay network protocols ที่ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของ TCP/IPประกอบไปด้วย:

  • Distributed hash tables (DHTs) เช่น KAD และ protocols อื่นๆ ที่อยู่บนพื้นฐานของ ขั้นตอนวิธีKademlia algorithm ตัวอย่างเช่น
  • JXTA
  • และ โพรโทคอลอื่นๆของpeer-to-peer protocols ประกอบไปด้วย Gnutella, Gnutella2, Freenet และ I2P. ตัวอย่างโพรโทคอล: Limewire, Shareaza, utorrent, เป็นต้น )
  • PUCC
  • Solipsis: France Télécom เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการแชร์ระบบขนาดใหญ่ หรือ massively shared virtual world

Overlay network protocols ที่ปฏิบ้ติงานบนพื้นฐานของ UDP/IP ประกอบด้วย:

อ้างอิง[แก้]

  1. D. Andersen, H. Balakrishnan, M. Kaashoek, and R. Morris. Resilient Overlay Networks. In Proc. ACM SOSP, Oct. 2001.
  2. AT&T history of Network transmission
  3. Virtela Technology Services

links ต่างๆภายนอกที่เกี่ยวข้อง[แก้]