Multiple independently targetable reentry vehicle

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ขีปนาวุธ MIRV แห่งกองกำลังรักษาสันติภาพสหรัฐฯ (Peacekeeper), กับขึปนาวุธย้อนกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศได้ เน้นตรงหัวรบที่เป็นสีแดง (The MIRV U.S. Peacekeeper missile, with the reentry vehicles highlighted in red.)

ขีปนาวุธกลับสู่ชั้นบรรยากาศแบบแยกเป้าโจมตีได้หลายหัวรบ (อังกฤษ: Multiple independently targetable reentry vehicle หรือ MIRV)[1] เป็นประเภทหัวรบของขีปนาวุธทิ้งตัว (Ballistic missile) ที่ประกอบด้วยหัวรบเทอร์โมนิวเคลียร์หลายหัวรบ โดยสามารถป้อนคำสั่งให้แต่ละหัวรบแยกโจมตีเป้าหมายเฉพาะของตนที่ต่างไปจากหัวรบอื่น ขีดความสามารถนี้ทำให้ขีปนาวุธติดหัวรบแบบ MIRV มีศักยภาพเหนือกว่า ขีปนาวุธที่ติดหัวรบแบบ MRV (Multiple Re-entry Vehicle) ซึ่งบรรทุกหัวรบหลายหัวรบ โดยจะกระจายตัวกันออกขณะพุ่งเข้าสู่เป้าหมาย แต่ไม่สามารถชี้เป้าหมายได้แยกต่างหากจากกัน

อ้างอิง[แก้]

  1. Wragg, David W. (1973). A Dictionary of Aviation (first ed.). Osprey. p. 197. ISBN 9780850451634.