ข้ามไปเนื้อหา

แมทเอ็มแอล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก MathML)

แมทเอ็มแอล (อังกฤษ: MathML: Mathematical Markup Language ภาษามาร์กอัปเชิงคณิตศาสตร์) เป็นการนำภาษาเอกซ์เอ็มแอล มาดัดแปลงให้ใช้กับการเขียนสูตรคณิตศาสตร์บนเว็บ แมทเอ็มแอลเป็นมาตรฐานของเวิลด์ไวด์เว็บคอนซอร์เทียม รุ่นปัจจุบันคือ 2.0

ปัจจุบันเว็บเบราว์เซอร์ที่สนับสนุน MathML คือเว็บเบราว์เซอร์ในตระกูล Mozilla สำหรับ Internet Explorer นั้นต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมเพื่อแสดงผล ด้านโปรแกรมชุดออฟฟิศนั้น ทั้ง Microsoft Word, OpenOffice.org และ KOffice สนับสนุนเป็นอย่างดี รวมถึงโปรแกรมทางคณิตศาสตร์อย่าง Mathematica และ MathType

ตัวอย่าง[แก้]

เขียนสูตรใน TeX ในลักษณะ:

x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}

และเขียนแบบนี้ใน MathML:

<math>
 <mrow>
 <mi>x</mi>
 <mo>=</mo>
 <mfrac>
  <mrow>
   <mrow>
    <mo>-</mo>
    <mi>b</mi>
   </mrow>
   <mo>±</mo>
   <msqrt>
    <mrow>
     <msup>
      <mi>b</mi>
      <mn>2</mn>
     </msup>
     <mo>-</mo>
     <mrow>
      <mn>4</mn>
      <mo>⁢</mo>
      <mi>a</mi>
      <mo>⁢</mo>
      <mi>c</mi>
     </mrow>
    </mrow>
   </msqrt>
  </mrow>
  <mrow>
   <mn>2</mn>
   <mo>⁢</mo>
   <mi>a</mi>
  </mrow>
 </mfrac>
 </mrow>
</math>

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]