Kruptos2

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

Kruptos2 คือโปรแกรมที่ใช้เพื่อการเข้ารหัสไฟล์ โดยใช้ ขั้นตอนวิธีโบลว์ฟิชและขั้นตอนวิธีแฮช คือ MD5 ขนาด 128 bit key และ SHA256 ขนาด 256 bit key ในการเข้ารหัส

Kruptos2 เป็น ฟรีแวร์ ซึ่งพัฒนาโดย Steve Beckett

ความหมายคำว่า Kruptos[แก้]

 • Kruptos มาจากภาษากรีก แปลว่า ปิดบัง (hidden) หรือ ความลับ (secret)

คุณสมบัติ[แก้]

 • สามารถเข้ารหัสไฟล์ได้พร้อมกันหลาย ๆ ไฟล์
 • สามารถที่จะบันทึกงานให้รูปของโปรเจกต์ได้
 • การถอดรหัสจะต้องใช้รหัสผ่านที่ถูกต้องเท่านั้น ดังนั้นโปรแกรมไม่มี Back doors, Hidden Keys หรือ Method ใด ๆ ที่จะสามารถถอดรหัสไฟล์ได้
 • สามารถใช้งานโปรแกรมเช่นการเข้ารหัส ถอดรหัส ผ่านทาง Microsoft Windows Explorer ได้
 • สามารถใช้งานการ shred file ได้ ซึ่งเมื่อเราทำการลบไฟล์เช่นการคลิกปุ่ม delete เราไม่สามารถแน่ใจได้ว่าไฟล์นั้นได้ลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์จริงบางครั้งทำให้สามารถทำการกู้กลับคืนมาได้ แต่ถ้าเลือกใช้การ shred file จะแน่ใจได้ว่าไฟล์นั้นไม่สามารถกู้กลับคืนมาได้ โดยวิธีการทำ shred file จะทำการเขียนทับไฟล์ด้วยตัวอักษรที่สุ่มขึ้นมา ซึ่งจำนวนครั้งของการเขียนทับนั้น ในโปรแกรม Kruptos2 จะให้เลือกได้ตั้งแต่ 1-16 ครั้ง ซึ่งถ้าเขียนทับหลายครั้งจะมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น แต่จะใช้เวลา shred file นาน
 • สามารถเลือก option ได้ว่าให้ไฟล์ที่ผ่านการเข้ารหัสแล้วจะใช้ชื่อปลอมในการแสดงชื่อไฟล์ โดยที่จะสามารถดูชื่อไฟล์ที่แท้จริงได้ก็ต่อเมื่อทำการถอดรหัสไฟล์แล้ว
 • มี option ให้ใส่ password hint เมื่อทำการเข้ารหัสไฟล์
 • เมื่อต้องการถอดรหัสไฟล์สามารถดับเบิลคลิกที่ไฟล์ได้ทันที และมี option ให้เลือกได้ว่าจะเปิดไฟล์หรือไม่และถ้าแก้ไขไฟล์แล้วให้โปรแกรมเข้ารหัสไฟล์กลับคืนได้หรือไม่
แสดงภาพโปรแกรม Kruptos2

การใช้งาน[แก้]

การเข้ารหัส[แก้]

โปรแกรม Kruptos2 สามารถเข้ารหัสได้หลาย ๆ ไฟล์พร้อมกันโดยสามารถบันทึกไฟล์ให้อยู่ในรูปของโปรเจกต์เดียวได้

 1. เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่จะเข้ารหัส โดยเลือก Project → Add File หรือ Add Folder หรืออาจเลือกที่ไฟล์ได้โดยตรง โดยคลิกขวาแล้วเลือก Kruptos 2 → Encrypt File
 2. จากนั้นทำการเข้ารหัส โดยเลือก Project → Encrypt
 3. จะปรากฏช่องให้กรอกรหัสผ่านและยังสามารถเลือกใช้ option password hint ได้
 4. เมื่อกรอกรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม Encrypt และยืนยันการเข้ารหัส คลิกปุ่ม Yes
 5. ถ้าต้องการบันทึกไฟล์ไว้ในรูปของโปรเจกต์เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้งานไฟล์ที่ได้เข้ารหัสไว้แล้ว ให้เลือก File → Save Project As แล้วตั้งชื่อโปรเจกต์แล้วกด Save

การถอดรหัส[แก้]

 1. เลือก File → Open Project หรืออาจเลือกที่ไฟล์ได้โดยตรง โดยคลิกขวาแล้วเลือก Kruptos 2 → Decrypt File
 2. จากนั้นทำการถอดรหัส โดยเลือก Project → Decrypt
 3. จะปรากฏช่องให้กรอกรหัสผ่าน
 4. เมื่อกรอกรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม Decrypt และยืนยันการถอดรหัส คลิกปุ่ม Yes

รหัสผ่าน[แก้]

 1. โปรแกรม Kruptos2 มีมาตรวัดว่ารหัสผ่านที่ตั้งขึ้นนั้นมีความปลอดภัยเพียงพอหรือไม่ โดยแบ่งระดับการวัดความปลอดภัยเป็น 5 ระดับคือ Very Weak, Weak, Average, Strong และ Very Strong
 2. ขนาดของความยาวของรหัสผ่านควรมีขนาดตั้งแต่ 6 ตัวอักษรขึ้นไป

การสร้างไฟล์ Self-Extracting[แก้]

 1. ไฟล์ Self-Extracting คือไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น .exe โดยในโปรแกรม Kruptos2 สามารถสร้างไฟล์ลักษณะนี้ได้ ซึ่งข้อดีของการสร้างไฟล์ Self-Extracting คือไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม Kruptos2 ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถที่จะนำไฟล์ Self-Extracting ที่ผ่านการเข้ารหัสนี้ไปใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้
 2. วิธีการสร้างไฟล์ Self-Extracting เลือก Project → Create Self-Extracting File
 3. กรอกรหัสผ่าน
 4. เมื่อกรอกรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม Create
 5. เลือกตำแหน่งที่จะเก็บไฟล์ที่สร้างขึ้นและกำหนดชื่อให้กับไฟล์ที่จะสร้าง
 6. คลิก Open เพื่อสร้างไฟล์

การปรับแต่งค่า (configuration)[แก้]

สามารถปรับแต่งการใช้งานโปรแกรมได้โดยเลือกที่ Options Menu → Options หรือถ้าใช้งานโปรแกรมผ่านทาง Microsoft Window Explorer จะเลือกได้โดยคลิกที่ไฟล์แล้วคลิกขวาเลือก Kruptos 2 → Options

Options[แก้]

 • Obfuscate Filenames – จะให้โปรแกรมแสดงชื่อไฟล์ที่เข้ารหัสแล้วเป็นชื่อปลอมหรือไม่
 • Show summary after operation – แสดงผลสรุปการทำงาน
 • Show success message after successful operation - แสดงข้อความหลังจากที่ดำเนินการสำเร็จ
 • Ask for confirmation before operation – แสดงข้อความให้ผู้ใช้ยืนยันก่อนที่จะทำการดำเนินการ
 • Show warning when removing file from project – แสดงคำเตือนเมื่อลบไฟล์จากโปรเจกต์
 • Automatically check for updates – ทำการตรวจสอบการอัปเดตเมื่อมีโปรแกรมเวอร์ชันใหม่โดยอัตโนมัติ

Advanced Options[แก้]

อ้างอิง[แก้]