ข้ามไปเนื้อหา

Communications-enabled application

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

communications-enabled application (CEA) ประกอบด้วย ชุดขององค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และองค์ประกอบของเทคโนโลยีการสื่อสารที่รวมเข้าด้วยกันในรูปแบบเฉพาะ ด้วยระบบ service-oriented architecture (SOA) เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มผลิตผลให้กับองค์กร หรือพัฒนาปรับปรุงประสบการณ์ทำงานของผู้ใช้งาน

การสื่อสาร หรือ communication enablement จะเพิ่มฟังก์ชันการปฏิบัติงานแบบเครือข่าย real-time networking เข้าไปใน ระบบโปรแกรมประยุกต์หรือ IT application เพื่อใช้สนับสนุนประสิทธิภาพในการสื่อสารไปยัง ระบบแอปพลิเคชันดังกล่าว