CDC

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

CDC อาจหมายถึง

  • Centers for Disease Control หน่วยงานป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกา
  • Crystal Design Center กลุ่มอาคารในกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บริเวณถนนเอกมัย-รามอินทรา
ดึงข้อมูลจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=CDC&oldid=4696591"