วงศ์บานไม่รู้โรย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก Amaranthaceae)
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วงศ์บานไม่รู้โรย
Amaranthus retroflexus full1.jpg
Amaranthus retroflexus
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Plantae
ไม่ถูกจัดอันดับ: Angiosperms
ไม่ถูกจัดอันดับ: Eudicots
ไม่ถูกจัดอันดับ: Core eudicots
อันดับ: Caryophyllales
วงศ์: Amaranthaceae
Juss.
สกุลต้นแบบ
Amaranthus
L.
วงศ์ย่อย

Amaranthoideae
Gomphrenoideae
Betoideae
Camphorosmoideae
Chenopodioideae
Corispermoideae
Polycnemoideae
Salicornioideae
Salsoloideae
Suaedoideae

วงศ์บานไม่รู้โรย หรือ Amaranthaceae เป็นวงศ์ของพืชมีดอกขนาดใหญ่ในอันดับ Caryophyllales ปัจจุบันได้นำพืชจากวงศ์ Chenopodiaceae มารวมด้วย ทำให้มี 180 สกุลและ 2,500 สปีชีส์

สกุล[แก้]

Achyranthes splendens, Amaranthoideae
Gomphrena arborescens, Gomphrenoideae
Sugar beet, Beta vulgaris subsp. vulgaris 'altissima', Betoideae
Grayia spinosa, Chenopodioideae
Sarcocornia perennis, Salicornioideae
Kali soda, Salsoloideae
Suaeda nigra, Suaedoideae
วงศ์ย่อย สกุล
Amaranthoideae Achyranthes, Achyropsis, Aerva, Allmania, Allmaniopsis, Amaranthus, Arthraerua,Bosea, Calicorema, Celosia, Centema, Centemopsis, Centrostachys, Chamissoa, Charpentiera, Chionothrix, Cyathula, Dasysphaera, Deeringia, Digera, Eriostylos, Henonia, Herbstia, Hermbstaedtia, Indobanalia, Kyphocarpa, Lagrezia, Lecosia, Leucosphaera, Lopriorea, Marcelliopsis,Mechowia, Nelsia, Neocentema, Nothosaerva, Nyssanthes, Omegandra, Pandiaka, Pleuropetalum, Pleuropterantha, Polyrhabda, Pseudosericocoma, Psilotrichopsis, Psilotrichum, Ptilotus, Pupalia, Rosifax, Saltia, Sericocoma, Sericocomopsis, Sericorema, Sericostachys, Stilbanhtus, Trichuriella, Volkensinia
Gomphrenoideae Alternanthera, Blutaparon, Froelichia, Froelichiella, Gomphrena, Gossypianthus, Guilleminea, Hebanthe, Hebanthodes, Irenella, Iresine, Lithophila, Pedersenia, Pfaffia, Pseudogomphrena, Pseudoplantago, Quaternella, Tidestromia, Woehleria, Xerosiphon
Betoideae Acroglochin, Aphanisma, Beta, Hablitzia, Oreobliton, Patellifolia
Camphorosmoideae Bassia, Camphorosma, Chenolea, Didymanthus, Dissocarpus, Enchylaena, Eokochia, Eremophea, Eriochiton, Grubovia, Maireana, Malacocera, Neobassia, Neokochia, Osteocarpum, Roycea, Sclerolaena, Sedobassia, Spirobassia, Threlkeldia
Chenopodioideae Archiatriplex, Atriplex, Axyris, Baolia, Ceratocarpus, Chenopodium, Cycloloma, Dysphania, Einadia, Exomis , Extriplex, Grayia, Halimione, Holmbergia, Krascheninnikovia, Manochlamys, Microgynoecium, Micromonolepis, Monolepis, Proatriplex, Rhagodia, Scleroblitum, Spinacia, Stutzia, Suckleya
Corispermoideae Agriophyllum, Anthochlamys, Corispermum
Polycnemoideae Hemichroa, Nitrophila, Polycnemum
Salicornioideae Allenrolfea, Arthrocnemum, Halocnemum, Halopeplis, Halostachys, Heterostachys, Kalidium, Microcnemum, Salicornia, Sarcocornia, Tecticornia
Salsoloideae Anabasis, Arthrophytum, Caroxylon, Climacoptera, Cornulaca, Cyathobasis, Fredolia, Girgensohnia, Halarchon, Halimocnemis, Halocharis, Halogeton, Halothamnus, Haloxylon, Hammada, Horaninowia, Iljinia, Kali, Kaviria, Lagenantha, Nanophyton, Noaea, Nucularia, Ofaiston, Petrosimonia, Piptoptera, Physandra, Pyankovia, Rhaphidophyton, Salsola, Sympegma, Traganum, Traganopsis, Turania, Xylosalsola
Suaedoideae Bienertia, Suaeda

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]