วงศ์บานไม่รู้โรย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วงศ์บานไม่รู้โรย
Amaranthus retroflexus
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Plantae
ไม่ได้จัดลำดับ: Angiosperms
ไม่ได้จัดลำดับ: Eudicots
ไม่ได้จัดลำดับ: Core eudicots
อันดับ: Caryophyllales
วงศ์: Amaranthaceae
Juss.
สกุลต้นแบบ
Amaranthus
L.
วงศ์ย่อย

Amaranthoideae
Gomphrenoideae
Betoideae
Camphorosmoideae
Chenopodioideae
Corispermoideae
Polycnemoideae
Salicornioideae
Salsoloideae
Suaedoideae

วงศ์บานไม่รู้โรย หรือ (en:Amaranthaceae) เป็นวงศ์ของพืชมีดอกขนาดใหญ่ในอันดับ Caryophyllales ปัจจุบันได้นำพืชจากวงศ์ (en:Chenopodiaceae) มารวมด้วย ทำให้มี 180 สกุลและ 2,500 สปีชีส์

คำอธิบาย[แก้]

ตระกูลผักโขมส่วนใหญ่เป็นสมุนไพรหรือไม้พุ่มย่อยประจำปีหรือยืนต้น บ้างก็เป็นพุ่มไม้ มีเพียงไม่กี่สายพันธุ์ที่เป็นเถาวัลย์หรือต้นไม้[1][2][3] บางประเภทก็ฉ่ำ หลายชนิดมีลำต้นที่มีโหนดหนา ไม้ของลำต้นยืนต้นมีการเจริญเติบโตรองที่ "ผิดปกติ" โดยทั่วไป เฉพาะในวงศ์ย่อย Polycnemoideae เท่านั้นที่มีการเจริญเติบโตรองตามปกติ[4]

ใบมีลักษณะเรียบง่าย มักเรียงสลับ บางครั้งก็ตรงกันข้าม พวกเขาไม่เคยมีข้อกำหนด พวกมันแบนหรือเทเรต์ และรูปร่างของมันแปรผันอย่างมาก โดยมีขอบแข็งหรือหยัก ในบางสายพันธุ์ใบจะเล็กลงจนเหลือเกล็ดเล็กๆ ในกรณีส่วนใหญ่ จะไม่เกิดการรวมกลุ่มกันเป็นกระจุกที่ฐานหรือปลายใบ[5]

ความสำคัญทางเศรษฐกิจ[แก้]

บางชนิด เช่น ผักโขม (Spinacia oleracea) หรือพันธุ์บีทรูท (Beta vulgaris) (หัวบีท, chard) ใช้เป็นผัก[6] รูปแบบของ Beta vulgaris ได้แก่ หัวบีทอาหารสัตว์ (Mangelwürzel) และหัวบีทชูการ์ เมล็ดผักโขม เนื้อแกะ (Chenopodium berlandieri), quinoa (Chenopodium quinoa) และ canyweed (Chenopodium pallidicaule) สามารถรับประทานได้และใช้เป็นไขมันเทียม เมล็ดผักโขมอุดมไปด้วยโปรตีนและไฟเบอร์[7]

หลายชนิดเป็นไม้ประดับสวนยอดนิยม โดยเฉพาะพันธุ์จากจำพวก Alternanthera, Amaranthus, Celosia และ Iresine สายพันธุ์อื่นๆ ถือเป็นวัชพืช เช่น โรสแมรี่ป่า (Amaranthus retroflexus) และหญ้าจระเข้ (Alternanthera philoxeroides) และบางชนิดเป็นสายพันธุ์รุกรานที่เป็นปัญหา โดยเฉพาะในอเมริกาเหนือ รวมถึง Kali tragus และ Bassia scoparia เป็นที่รู้กันว่าหลายชนิดทำให้เกิดอาการแพ้ละอองเกสรดอกไม้[8]

สกุล[แก้]

Achyranthes splendens, Amaranthoideae
Gomphrena arborescens, Gomphrenoideae
Sugar beet, Beta vulgaris subsp. vulgaris 'altissima', Betoideae
Grayia spinosa, Chenopodioideae
Sarcocornia perennis, Salicornioideae
Kali soda, Salsoloideae
Suaeda nigra, Suaedoideae
วงศ์ย่อย สกุล
En:Amaranthoideae En:Achyranthes, En:Achyropsis, En:Aerva, En:Allmania, En:Allmaniopsis, En:Amaranthus, En:Arthraerua,En:Bosea, En:Calicorema, En:Celosia, En:Centema, En:Centemopsis, En:Centrostachys, En:Chamissoa, En:Charpentiera, En:Chionothrix, En:Cyathula, En:Dasysphaera, En:Deeringia, En:Digera, En:Eriostylos, En:Henonia, En:Herbstia, En:Hermbstaedtia, En:Indobanalia, En:Kyphocarpa, En:Lagrezia, En:Lecosia, En:Leucosphaera, En:Lopriorea, En:Marcelliopsis,En:Mechowia, En:Nelsia, En:Neocentema, En:Nothosaerva, En:Nyssanthes, En:Omegandra, En:Pandiaka, En:Pleuropetalum, En:Pleuropterantha, En:Polyrhabda, En:Pseudosericocoma, En:Psilotrichopsis, En:Psilotrichum, En:Ptilotus, En:Pupalia, En:Rosifax, En:Saltia, En:Sericocoma, En:Sericocomopsis, En:Sericorema, En:Sericostachys, En:Stilbanhtus, En:Trichuriella, En:Volkensinia
En:Gomphrenoideae En:Alternanthera, En:Blutaparon, En:Froelichia, En:Froelichiella, En:Gomphrena, En:Gossypianthus, En:Guilleminea, En:Hebanthe, En:Hebanthodes, En:Irenella, En:Iresine, En:Lithophila, En:Pedersenia, En:Pfaffia, En:Pseudogomphrena, En:Pseudoplantago, En:Quaternella, En:Tidestromia, En:Woehleria, En:Xerosiphon
En:Betoideae En:Acroglochin, En:Aphanisma, En:Beta, En:Hablitzia, En:Oreobliton, En:Patellifolia
En:Camphorosmoideae En:Bassia, En:Camphorosma, En:Chenolea, En:Didymanthus, En:Dissocarpus, En:Enchylaena, En:Eokochia, En:Eremophea, En:Eriochiton, En:Grubovia, En:Maireana, En:Malacocera, En:Neobassia, En:Neokochia, En:Osteocarpum, En:Roycea, En:Sclerolaena, En:Sedobassia, En:Spirobassia, En:Threlkeldia
En:Chenopodioideae En:Archiatriplex, En:Atriplex, En:Axyris, En:Baolia, En:Ceratocarpus, En:Chenopodium, En:Cycloloma, En:Dysphania, En:Einadia, En:Exomis , En:Extriplex, En:Grayia, En:Halimione, En:Holmbergia, En:Krascheninnikovia, En:Manochlamys, En:Microgynoecium, En:Micromonolepis, En:Monolepis, En:Proatriplex, En:Rhagodia, En:Scleroblitum, En:Spinacia, En:Stutzia, En:Suckleya
En:Corispermoideae En:Agriophyllum, En:Anthochlamys, En:Corispermum
En:Polycnemoideae En:Hemichroa, En:Nitrophila, En:Polycnemum
En:Salicornioideae En:Allenrolfea, En:Arthrocnemum, En:Halocnemum, En:Halopeplis, En:Halostachys, En:Heterostachys, En:Kalidium, En:Microcnemum, En:Salicornia, En:Sarcocornia, En:Tecticornia
En:Salsoloideae Anabasis, En:Arthrophytum, En:Caroxylon, En:Climacoptera, En:Cornulaca, En:Cyathobasis, En:Fredolia, En:Girgensohnia, En:Halarchon, En:Halimocnemis, En:Halocharis, En:Halogeton, En:Halothamnus, En:Haloxylon, En:Hammada, En:Horaninowia, En:Iljinia, En:Kali, En:Kaviria, En:Lagenantha, En:Nanophyton, En:Noaea, En:Nucularia, En:Ofaiston, En:Petrosimonia, En:Piptoptera, En:Physandra, En:Pyankovia, En:Rhaphidophyton, En:Salsola, En:Sympegma, En:Traganum, En:Traganopsis, En:Turania, En:Xylosalsola
En:Suaedoideae En:Bienertia, En:Suaeda

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "Amaranthaceae". link.springer.com. สืบค้นเมื่อ 2024-01-29.
  2. "Is Amaranth A Perennial? With The Clearest Explanation". www.smallspacegardeningbasics.com. สืบค้นเมื่อ 2024-01-29.
  3. "Amaranth Family (Amaranthaceae)". www.botanicohub.com. สืบค้นเมื่อ 2024-01-29.
  4. "Amaranthaceae". memim.com. สืบค้นเมื่อ 2024-01-29.
  5. "The family Amaranthaceae". www.mobot.org. สืบค้นเมื่อ 2024-01-29.
  6. "Beta vulgaris subsp. maritima". efloraofindia.com. สืบค้นเมื่อ 2024-01-29.
  7. "The Role of a Dietitian in Promoting Amaranth as a High-Protein Whole Grain". heyfitnessclub.com. สืบค้นเมื่อ 2024-01-29.
  8. "List of allergic plants in family Chenopodiaceae". www.pollenlibrary.com. สืบค้นเมื่อ 2024-01-29.