วงศ์บานไม่รู้โรย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วงศ์บานไม่รู้โรย
Amaranthus retroflexus full1.jpg
Amaranthus retroflexus
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Plantae
ไม่ได้จัดลำดับ: Angiosperms
ไม่ได้จัดลำดับ: Eudicots
ไม่ได้จัดลำดับ: Core eudicots
อันดับ: Caryophyllales
วงศ์: Amaranthaceae
Juss.
สกุลต้นแบบ
Amaranthus
L.
วงศ์ย่อย

Amaranthoideae
Gomphrenoideae
Betoideae
Camphorosmoideae
Chenopodioideae
Corispermoideae
Polycnemoideae
Salicornioideae
Salsoloideae
Suaedoideae

วงศ์บานไม่รู้โรย หรือ (en:Amaranthaceae) เป็นวงศ์ของพืชมีดอกขนาดใหญ่ในอันดับ Caryophyllales ปัจจุบันได้นำพืชจากวงศ์ (en:Chenopodiaceae) มารวมด้วย ทำให้มี 180 สกุลและ 2,500 สปีชีส์

สกุล[แก้]

Achyranthes splendens, Amaranthoideae
Gomphrena arborescens, Gomphrenoideae
Sugar beet, Beta vulgaris subsp. vulgaris 'altissima', Betoideae
Grayia spinosa, Chenopodioideae
Sarcocornia perennis, Salicornioideae
Kali soda, Salsoloideae
Suaeda nigra, Suaedoideae
วงศ์ย่อย สกุล
En:Amaranthoideae En:Achyranthes, En:Achyropsis, En:Aerva, En:Allmania, En:Allmaniopsis, En:Amaranthus, En:Arthraerua,En:Bosea, En:Calicorema, En:Celosia, En:Centema, En:Centemopsis, En:Centrostachys, En:Chamissoa, En:Charpentiera, En:Chionothrix, En:Cyathula, En:Dasysphaera, En:Deeringia, En:Digera, En:Eriostylos, En:Henonia, En:Herbstia, En:Hermbstaedtia, En:Indobanalia, En:Kyphocarpa, En:Lagrezia, En:Lecosia, En:Leucosphaera, En:Lopriorea, En:Marcelliopsis,En:Mechowia, En:Nelsia, En:Neocentema, En:Nothosaerva, En:Nyssanthes, En:Omegandra, En:Pandiaka, En:Pleuropetalum, En:Pleuropterantha, En:Polyrhabda, En:Pseudosericocoma, En:Psilotrichopsis, En:Psilotrichum, En:Ptilotus, En:Pupalia, En:Rosifax, En:Saltia, En:Sericocoma, En:Sericocomopsis, En:Sericorema, En:Sericostachys, En:Stilbanhtus, En:Trichuriella, En:Volkensinia
En:Gomphrenoideae En:Alternanthera, En:Blutaparon, En:Froelichia, En:Froelichiella, En:Gomphrena, En:Gossypianthus, En:Guilleminea, En:Hebanthe, En:Hebanthodes, En:Irenella, En:Iresine, En:Lithophila, En:Pedersenia, En:Pfaffia, En:Pseudogomphrena, En:Pseudoplantago, En:Quaternella, En:Tidestromia, En:Woehleria, En:Xerosiphon
En:Betoideae En:Acroglochin, En:Aphanisma, En:Beta, En:Hablitzia, En:Oreobliton, En:Patellifolia
En:Camphorosmoideae En:Bassia, En:Camphorosma, En:Chenolea, En:Didymanthus, En:Dissocarpus, En:Enchylaena, En:Eokochia, En:Eremophea, En:Eriochiton, En:Grubovia, En:Maireana, En:Malacocera, En:Neobassia, En:Neokochia, En:Osteocarpum, En:Roycea, En:Sclerolaena, En:Sedobassia, En:Spirobassia, En:Threlkeldia
En:Chenopodioideae En:Archiatriplex, En:Atriplex, En:Axyris, En:Baolia, En:Ceratocarpus, En:Chenopodium, En:Cycloloma, En:Dysphania, En:Einadia, En:Exomis , En:Extriplex, En:Grayia, En:Halimione, En:Holmbergia, En:Krascheninnikovia, En:Manochlamys, En:Microgynoecium, En:Micromonolepis, En:Monolepis, En:Proatriplex, En:Rhagodia, En:Scleroblitum, En:Spinacia, En:Stutzia, En:Suckleya
En:Corispermoideae En:Agriophyllum, En:Anthochlamys, En:Corispermum
En:Polycnemoideae En:Hemichroa, En:Nitrophila, En:Polycnemum
En:Salicornioideae En:Allenrolfea, En:Arthrocnemum, En:Halocnemum, En:Halopeplis, En:Halostachys, En:Heterostachys, En:Kalidium, En:Microcnemum, En:Salicornia, En:Sarcocornia, En:Tecticornia
En:Salsoloideae Anabasis, En:Arthrophytum, En:Caroxylon, En:Climacoptera, En:Cornulaca, En:Cyathobasis, En:Fredolia, En:Girgensohnia, En:Halarchon, En:Halimocnemis, En:Halocharis, En:Halogeton, En:Halothamnus, En:Haloxylon, En:Hammada, En:Horaninowia, En:Iljinia, En:Kali, En:Kaviria, En:Lagenantha, En:Nanophyton, En:Noaea, En:Nucularia, En:Ofaiston, En:Petrosimonia, En:Piptoptera, En:Physandra, En:Pyankovia, En:Rhaphidophyton, En:Salsola, En:Sympegma, En:Traganum, En:Traganopsis, En:Turania, En:Xylosalsola
En:Suaedoideae En:Bienertia, En:Suaeda

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]