ข้ามไปเนื้อหา

แอกเซสซอรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก Accessory)

คำสำคัญ "แอกเซสซอรี" หรือ "accessory" หมายความว่า อุปกรณ์ กล่าวคือ เครื่องมือ, เครื่องใช้, เครื่องช่วย หรือ เครื่องประกอบ โดยสามารถหมายถึง

กฎหมาย[แก้]

  • อุปกรณ์ (อังกฤษ: accessory) - สังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยปรกตินิยมเฉพาะถิ่นหรือโดยเจตนาชัดแจ้งของเจ้าของทรัพย์ที่เป็นประธาน (อังกฤษ: principal) เป็นของใช้ประจำอยู่กับทรัพย์ที่เป็นประธานเป็นอาจิณ เพื่อประโยชน์แก่การจัดดูแลใช้สอยหรือรักษาทรัพย์ที่เป็นประธาน และเจ้าของทรัพย์ได้นำมาสู่ทรัพย์ที่เป็นประธานโดยการนำมาติดต่อหรือปรับ เข้าไว้ หรือทำโดยประการอื่นใดในฐานะเป็นของใช้ประกอบกับทรัพย์ที่เป็นประธานนั้น
  • ผู้สนับสนุนการกระทำความผิด (อังกฤษ: accessory) - ผู้กระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิด ก่อนหรือขณะกระทำความผิด แม้ผู้กระทำความผิดจะมิได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้นก็ตาม

ศิลปกรรมและการบันเทิง[แก้]

วิทยาศาสตร์[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]