250 Bettina

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากยังไม่มีชื่อภาษาไทยที่กระชับ เหมาะสม หรือไม่รู้วิธีอ่านในภาษาไทย
250 Bettina
ลักษณะของวงโคจร
จุดเริ่มยุค 30 January, 2005 (JD 2453400.5)
ระยะจุดไกล
ดวงอาทิตย์ที่สุด
:
530.06 จิกะเมตร (3.543 หน่วยดาราศาสตร์)
ระยะจุดใกล้
ดวงอาทิตย์ที่สุด
:
412.522 จิกะเมตร (2.758 หน่วยดาราศาสตร์)
กึ่งแกนเอก: 471.291 จิกะเมตร (3.15 หน่วยดาราศาสตร์)
ความเยื้องศูนย์กลาง: 0.125
คาบดาราคติ: 2042.375 วัน (5.59 ปีจูเลียน)
อัตราเร็วเฉลี่ย
ในวงโคจร
:
16.78 กม./วินาที
อนอมัลลีเฉลี่ย: 37.531°
ความเอียง: 12.844°
ลองจิจูด
ของจุดโหนดขึ้น
:
24.1°
ระยะมุมจุด
ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด
:
75.087°

250 Bettina เป็นดาวเคราะห์น้อยในแถบดาวเคราะห์น้อย

อ้างอิง[แก้]