242 Kriemhild

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากยังไม่มีชื่อภาษาไทยที่กระชับ เหมาะสม หรือไม่รู้วิธีอ่านในภาษาไทย
242 Kriemhild
ลักษณะของวงโคจร
จุดเริ่มยุค 30 January, 2005 (JD 2453400.5)
ระยะจุดไกล
ดวงอาทิตย์ที่สุด
:
480.322 จิกะเมตร (3.211 หน่วยดาราศาสตร์)
ระยะจุดใกล้
ดวงอาทิตย์ที่สุด
:
376.234 จิกะเมตร (2.515 หน่วยดาราศาสตร์)
กึ่งแกนเอก: 428.278 จิกะเมตร (2.863 หน่วยดาราศาสตร์)
ความเยื้องศูนย์กลาง: 0.122
คาบดาราคติ: 1769.259 วัน (4.84 ปีจูเลียน)
อัตราเร็วเฉลี่ย
ในวงโคจร
:
17.6 กม./วินาที
อนอมัลลีเฉลี่ย: 219.782°
ความเอียง: 11.318°
ลองจิจูด
ของจุดโหนดขึ้น
:
207.373°
ระยะมุมจุด
ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด
:
276.498°

242 Kriemhild เป็นดาวเคราะห์น้อยในแถบดาวเคราะห์น้อย

อ้างอิง[แก้]