221 Eos

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากยังไม่มีชื่อภาษาไทยที่กระชับ เหมาะสม หรือไม่รู้วิธีอ่านในภาษาไทย
221 Eos
ลักษณะของวงโคจร
จุดเริ่มยุค 30 January, 2005 (JD 2453400.5)
ระยะจุดไกล
ดวงอาทิตย์ที่สุด
:
496.912 จิกะเมตร (3.322 หน่วยดาราศาสตร์)
ระยะจุดใกล้
ดวงอาทิตย์ที่สุด
:
404.104 จิกะเมตร (2.701 หน่วยดาราศาสตร์)
กึ่งแกนเอก: 450.508 จิกะเมตร (3.011 หน่วยดาราศาสตร์)
ความเยื้องศูนย์กลาง: 0.103
คาบดาราคติ: 1908.778 วัน (5.23 ปีจูเลียน)
อัตราเร็วเฉลี่ย
ในวงโคจร
:
17.16 กม./วินาที
อนอมัลลีเฉลี่ย: 351.618°
ความเอียง: 10.887°
ลองจิจูด
ของจุดโหนดขึ้น
:
141.959°
ระยะมุมจุด
ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด
:
196.03°

221 Eos เป็นดาวเคราะห์น้อยในแถบดาวเคราะห์น้อย

อ้างอิง[แก้]