212 Medea

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากยังไม่มีชื่อภาษาไทยที่กระชับ เหมาะสม หรือไม่รู้วิธีอ่านในภาษาไทย
212 Medea
ลักษณะของวงโคจร
จุดเริ่มยุค 30 January, 2005 (JD 2453400.5)
ระยะจุดไกล
ดวงอาทิตย์ที่สุด
:
518.201 จิกะเมตร (3.464 หน่วยดาราศาสตร์)
ระยะจุดใกล้
ดวงอาทิตย์ที่สุด
:
413.154 จิกะเมตร (2.762 หน่วยดาราศาสตร์)
กึ่งแกนเอก: 465.677 จิกะเมตร (3.113 หน่วยดาราศาสตร์)
ความเยื้องศูนย์กลาง: 0.113
คาบดาราคติ: 2005.994 วัน (5.49 ปีจูเลียน)
อัตราเร็วเฉลี่ย
ในวงโคจร
:
16.88 กม./วินาที
อนอมัลลีเฉลี่ย: 356.798°
ความเอียง: 4.265°
ลองจิจูด
ของจุดโหนดขึ้น
:
313.697°
ระยะมุมจุด
ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด
:
99.624°

212 Medea เป็นดาวเคราะห์น้อยในแถบดาวเคราะห์น้อย

อ้างอิง[แก้]