208 Lacrimosa

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากยังไม่มีชื่อภาษาไทยที่กระชับ เหมาะสม หรือไม่รู้วิธีอ่านในภาษาไทย
208 Lacrimosa
ลักษณะของวงโคจร
จุดเริ่มยุค 30 January, 2005 (JD 2453400.5)
ระยะจุดไกล
ดวงอาทิตย์ที่สุด
:
439.562 จิกะเมตร (2.938 หน่วยดาราศาสตร์)
ระยะจุดใกล้
ดวงอาทิตย์ที่สุด
:
426.461 จิกะเมตร (2.851 หน่วยดาราศาสตร์)
กึ่งแกนเอก: 433.011 จิกะเมตร (2.895 หน่วยดาราศาสตร์)
ความเยื้องศูนย์กลาง: 0.015
คาบดาราคติ: 1798.669 วัน (4.92 ปีจูเลียน)
อัตราเร็วเฉลี่ย
ในวงโคจร
:
17.51 กม./วินาที
อนอมัลลีเฉลี่ย: 67.199°
ความเอียง: 1.751°
ลองจิจูด
ของจุดโหนดขึ้น
:
4.593°
ระยะมุมจุด
ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด
:
129.383°

208 Lacrimosa เป็นดาวเคราะห์น้อยในแถบดาวเคราะห์น้อย

อ้างอิง[แก้]