135 Hertha

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
135 Hertha
ลักษณะของวงโคจร
จุดเริ่มยุค December 31, 2006 (JD 2454100.5)
ระยะจุดไกล
ดวงอาทิตย์ที่สุด
:
438.283 จิกะเมตร (2.930 หน่วยดาราศาสตร์)
ระยะจุดใกล้
ดวงอาทิตย์ที่สุด
:
288.252 จิกะเมตร (1.927 หน่วยดาราศาสตร์)
กึ่งแกนเอก:363.268 จิกะเมตร (2.428 หน่วยดาราศาสตร์)
ความเยื้องศูนย์กลาง:0.207
คาบดาราคติ:1382.136 วัน (3.78 ปีจูเลียน)
อัตราเร็วเฉลี่ย
ในวงโคจร
:
18.91 กม./วินาที
อนอมัลลีเฉลี่ย:246.145°
ความเอียง:2.305°
ลองจิจูด
ของจุดโหนดขึ้น
:
343.896°
ระยะมุมจุด
ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด
:
340.012°
บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากยังไม่มีชื่อภาษาไทยที่กระชับ เหมาะสม หรือไม่รู้วิธีอ่านในภาษาไทย

135 Hertha เป็นดาวเคราะห์น้อยในกลุ่มดาวเคราะห์น้อยไนซาซึ่งอยู่ในบริเวณแถบดาวเคราะห์น้อย

อ้างอิง[แก้]