ไส้เดือนดิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไส้เดือนดิน
ชนิด Lumbricus terrestris
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Animalia
ไฟลัม: Annelida
ชั้น: Oligochaeta
ชั้นย่อย: Haplotaxida
อันดับ: Megadrilacea
อันดับย่อย: Lumbricina + Moniligastrida
NODC v. 8.0, 1996
วงศ์

ไส้เดือนดิน หรือที่นิยมเรียกสั้น ๆ ว่า ไส้เดือน (อังกฤษ: Earthworm) เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในไฟลัมแอนเนลิดา ในอันดับย่อย Lumbricina มีลักษณะลำตัวเป็นข้อปล้อง พบได้ทั่วไปในดิน ใต้กองใบไม้ หรือใต้มูลสัตว์[1] เป็นสัตว์ที่มี 2 เพศในตัวเดียวกัน แต่มีการสืบพันธุ์แบบทั้งอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ

ปัจจุบันพบทั่วโลกประมาณ 4,400 ชนิด โดยแบ่งออกได้ตามลักษณะแหล่งที่อยู่อาศัย

1.กลุ่มอาศัยอยู่บริเวณหน้าดิน

2.กลุ่มอาศัยในดินชั้นบน ที่มีความลึกประมาณ 20-30 เซนติเมตร

3.กลุ่มอาศัยในดินชั้นล่าง ที่มีความลึกประมาณ 2-3 เมตร

ไส้เดือนเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญอย่างมากต่อระบบนิเวศ เป็นสัตว์ที่มีความสำคัญอย่างมากในการย่อยอินทรียสารในดิน และการเคลื่อนที่ในดินของไส้เดือน ถือเป็นการพรวนดิน ทำให้ดินมีช่องว่างที่จะเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้แก่ดิน ซึ่งมีความสำคัญต่อการปลูกพืช อีกทั้งยังใช้ในการผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพจากไส้เดือนอีกด้วย และนอกจากนี้แล้ว ไส้เดือนยังเป็นที่นิยมอย่างยาวนาน ใช้เป็นเหยื่อสำหรับตกปลา

ปัจจุบัน มีการเพาะเลี้ยงไส้เดือนเป็นอาชีพ และมีการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับไส้เดือนให้มากและกว้างขึ้น

ไส้เดือนชนิดที่มีความยาวที่สุดในโลก ได้ถูกบันทึกไว้โดยหนังสือกินเนส คือ ไส้เดือนยักษ์แอฟริกา จัดเป็นไส้เดือนที่อาศัยอยู่ในดินที่ลึก มีความยาวสูงสุด 6.7 เมตร[2][3]

ไส้เดือน ยังเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า "รากดิน"[4]

อ้างอิง[แก้]

  1. ลักษณะทั่วไปของไส้เดือนดิน ,ไส้เดือนดิน,อาณัฐ ตันโช,สสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,พ.ศ. 2550,หน้า 43
  2. บอร์ดแสดงนิทรรศการไส้เดือน งานประมงนอมเกล้าฯครั้งที่ 22 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต กรกฎาคม พ.ศ. 2553
  3. Giant South African Earthworm (อังกฤษ)
  4. รากดิน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]