ไสว บุญมา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ดร. ไสว บุญมา

ไสว บุญมา (12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2488) อดีตเศรษฐกรอาวุโส (Senior Country Economist) ธนาคารโลก (World Bank) ปัจจุบันเป็นนักเขียนอิสระ

ประวัติ[แก้]

ไสว บุญมา หรือ ดร.ไสว บุญมา เกิดในครอบครัวชาวนาเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2488 ที่ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไดัรับการศึกษาพื้นฐานจากบ้านและชุมชนและเรียนชั้นประถมศึกษาที่ศาลาวัดแหลมไม้ย้อย จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จึงเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากนั้นเข้าศึกษาในวิทยาลัยครูเทพสตรี โดยระหว่างที่ศึกษาอยู่ได้ทุนอเมริกันฟิลด์เซอร์วิส (American Field Service Scholarship : AFS) เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนไปศึกษาที่สหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 1 ปี จากนั้นจึงกลับมาศึกษาต่อที่วิทยาลัยครูเทพสตรีต่อจนจบชั้นประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) แล้วจึงเข้าเรียนที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา (ประสานมิตร) ศึกษาอยู่เพียง 4 ภาคเรียนก็ได้รับทุน Frank Bell Appleby ไปศึกษาต่อที่ วิทยาลัยชายแคลร์มอนท์ (Claremont Men's College ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็น Claremont McKenna College) มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จนจบปริญญาตรีด้วยคะแนนระดับสูงสุด (Summa Cum Laude) จึงได้ทุนจาก Earhart Foundation ศึกษาต่อที่ บัณฑิตวิทยาลัยแคลร์มอนท์ (Claremont Graduate University) จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2517

เมื่อจบการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต ดร.ไสว บุญมา ได้เข้าทำงานที่ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) เป็นที่แรก จากนั้นไปทำงานกับธนาคารโลก (World Bank) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 จนถึงปี พ.ศ. 2541 รวมระยะเวลาที่ ดร. ไสว บุญมา ทำงานอยู่ที่ธนาคารโลก 20 ปี โดยตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุ คือ เศรษฐกรอาวุโส (Senior Country Economist) ปัจจุบัน ดร.ไสว บุญมา ใช้ชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในอเมริกาเพื่อศึกษาวิชาต่าง ๆ และผลิตงานเขียนเชิงวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจและงานเขียนอื่นๆ ในฐานะนักเขียนอิสระโดยมีสถานะคล้ายเป็นนักศึกษาตลอดชีพ

งานเขียนส่งผลให้ ดร. ไสว บุญมา ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์จากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยเมื่อปี 2565

รายได้ที่เกิดจากงานเขียนและการบรรยายในระหว่างที่อยู่ในเมืองไทยทั้งหมดบริจาคให้แก่โครงการสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทยตามกรอบแนวคิดของการใช้หนี้แผ่นดิน ในปัจจุบันการบริจาคส่วนใหญ่ทำผ่านมูลนิธินักอ่านบ้านนาซึ่ง ดร. ไสว เป็นผู้ขับเคลื่อนหลักในการก่อตั้ง สนับสนุนด้านการเงินและการดำเนินงาน รายละเอียดมีอยู่ในเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ www.bannareader.com เว็บไซต์นี้เป็นที่รวมงานเขียนส่วนหนึ่งของ ดร. ไสว บุญมา ไว้เพื่อความสะดวกของผู้ที่จะนำไปใช้ในการสังเคราะห์กับความรู้และความคิดอื่น ๆ

นอกจากนั้น ดร. ไสว เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่ม "ผีเสื้อกระพือปีก" (The Butterfly Effect) ขึ้นสำหรับเป็นเวทีกลางของผู้ที่มีอุดมการณ์ด้านการทำงานจิตอาสาเพื่อสังคม

ดร. ไสว สมรสกับนางสาวเฉลยศรี ศิริมาศ เมื่อปี 2518 และมีบุตรีด้วยกันสองคนชื่อ ดาว และ เดือน

การศึกษา[แก้]

การศึกษาพื้นฐาน - จากครอบครัวและชุมชน

ประถมศึกษาปีที่ 4 - โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย

มัธยมศึกษาปีที่ 6 - โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง - วิทยาลัยครูเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

เข้าเรียนปริญญาตรีที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 4 ภาคเรียน

ปริญญาตรี - วิทยาลัยชายแคลร์มอนท์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาเอก - บัณฑิตวิทยาลัยแคลร์มอนท์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

การทำงาน[แก้]

พ.ศ. 2518 - 2521 ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB)

พ.ศ. 2521 - 2541 ธนาคารโลก (The World Bank)

ผลงาน - หนังสือที่เขียน[แก้]

 • จดหมายจากบ้านนา (อาจดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของมูลนิธินักอ่านบ้านนา www.bannareader.com และของสโมสรหนอนหนังสือ www.bookishclub.com)
 • ฟังอย่างไรจะได้ยิน
 • จดหมายจากวอชิงตัน (ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของมูลนิธินักอ่านบ้านนา www.bannareader.com สนับสนุนการจัดทำ e-book โดย www.openbase.in.th)
 • เศรษฐกิจพอพียง : ภูมิปัญญาชาติไทย
 • ไอเอ็มเอฟ ไอเอ็มเอฟ ไอเอ็มเอฟ (สนับสนุนการจัดทำ e-book โดย www.openbase.in.th และดาวน์โหลดได้จาก www.bannareader.com)
 • เสือ สิงห์ กระทิง แรด (สนับสนุนการจัดทำ e-book โดย www.openbase.in.th และดาวน์โหลดได้จาก www.bannareader.com)
 • สามแผ่นดิน
 • เล่าเรื่องเมืองน้ำมัน (สนับสนุนการจัดทำ e-book โดย www.openbase.in.th และดาวน์โหลดได้จาก www.bannareader.com)
 • อเมริกาที่ยังใช้ม้าเทียมไถ (สนับสนุนการจัดทำ e-book โดย www.openbase.in.th และดาวน์โหลดได้จาก www.bannareader.com)
 • บ้านนอก เมืองนอก (รวมบทความจากเนชั่นสุดสัปดาห์)
 • ประชานิยม: หายนะจากอาร์เจนตินาถึงไทย?
 • คิดนอกคอก ทำนอกคัมภีร์
 • เลียนแบบรุ่ง ลอกแบบล่ม (รวมบทความ)
 • โต้คลื่นลูกที่ 4
 • สู่จุดจบ! (อาจดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.bannareader.com อ่านบันทึกเสียงลง Youtube โดยคุณสมลักษณ์ หุตานุวัตร)
 • กะลาภิวัตน์ (อ่านบันทึกลง Youtube โดยคุณสมลักษณ์ หุตานุวัตร)
 • ธาตุ 4 พิโรธ
 • มองเมืองไทย: จากสิบปีของการใช้หนี้แผ่นดิน (ดาวน์โหลดได้จาก www.bannareader.com)
 • ทางข้ามเหว: แนวคิดสำหรับแก้วิกฤติไทย (รวมบทความจากกรุงเทพธุรกิจ ดาวน์โหลดได้จาก www.bannareader.com อ่านบันทึกเสียงลง Youtube โดยคุณสมลักษณ์ หุตานุวัตร)
 • สู่ความเป็นอยู่แบบยั่งยืน (ดาวน์โหลดได้จาก www.bannareader.com)
 • มหาเศรษฐีขี้ไม่เหนียว (ดาวน์โหลดได้จาก www.bannareader.com)
 • ฟังอย่างไรจะได้ยิน ฉบับปรับปรุง (ดาวน์โหลดได้จาก www.bannareader.com)
 • เมื่ออากาศเป็นฆาตกร (ดาวน์โหลดได้จาก www.bannareader.com อ่านบันทึกลง Youtube โดยคุณสมลักษณ์ หุตานุวัตร)
 • ประชานิยม: ทางสู่ความหายนะ (ดาวน์โหลดได้จาก www.bannareader.com อ่านบันทึกเสียงลง Youtube โดยคุณสมลักษณ์ หุตานุวัตร)
 • หายนะ ฤๅสิ้นอารยธรรม (รวมบทความจากกรุงเทพธรกิจ อ่านบันทึกลง Youtube โดยคุณสมลักษณ์ หุตานุวัตร)
 • ธาตุ 4 พิโรธ: โจทย์ที่ต้องมีคาตอบ (ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.bannareader.com อ่านบันทึกลง Youtube โดยคุณสมลักษณ์ หุตานุวัตร)
 • เมื่อคิดให้ดีไทยนี้ฉลาด (รวมบทแปลของบทความในบางกอกโพสต์)
 • ทำปลาร้าไปฝากภาคอีสาน: หลักการบริหารธุรกิจและการดำเนินชีวิตแบบยั่งยืน (ไม่ได้พิมพ์เผยแพร่)
 • ฝากภูมิปัญญาชาติไทยไว้กับครู (ดาวน์โหลดได้จาก www.bannareader.com)
 • เศรษฐกิจพอเพียง ฉบับส่งเสด็จ (ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.bannareader.com อ่านบันทึกเสียงลง Youtube โดยคุณสมลักษณ์ หุตานุวัตร)
 • ผีเสื้อรำพึง Musings of a Butterfly (เขียนเป็นร้อยกรอง ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.bannareader.com และฟังได้จาก YouTube)
 • จดหมายจากชายทุ่ง (ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.bannareader.com อ่านบันทึกเสียงลง YouTube โดยคุณสมลักษณ์ หุตานุวัตร)

งานเขียนประจำ[แก้]

ปัจจุบันเป็นนักเขียนคอลัมน์ประจำหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ในอดีตเขียนคอลัมน์ประจำในประชาชาติธุรกิจ ASTVผู้จัดการ Bangkok Post ชาวกรุงUSA นิตยสารครอบครัวพอเพียงและนิตยสารธุรกิจกับสังคม งานเขียนส่วนหนึ่งกำลังได้รับการรวบรวมไว้ที่เว็บไซต์ www.bannareader.com

การอ้างอิง[แก้]

ประวัติ ดร. ไสว บุญมา จาก หนังสือ เสือ สิงห์ กระทิง แรด : สี่คนนี้ มีอะไรร่วมกัน (ธันวาคม 2542), หน้า 242

ประวัติ ดร.ไสว บุญมา อ้างอิงจาก NIDA MBE เก็บถาวร 2008-10-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

หนังสือเรื่อง "จดหมายจากบ้านนา" พิมพ์ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2553)

หนังสื่อเรื่อง "จดหมายจากชายทุ่ง" พิมพ์กุมภาพันธ์ 2563

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]