ไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Rabies virus (RABV)
Rabies Virus EM PHIL 1876.JPG
TEM micrograph with numerous rabies virions (small dark-grey rod-like particles) and Negri bodies (the larger pathognomonic cellular inclusions of rabies infection)
การจำแนกชนิดไวรัส
Group: Group V ((−)ssRNA)
อันดับ: Mononegavirales
วงศ์: Rhabdoviridae
สกุล: Lyssavirus
สปีชีส์: Rabies lyssavirus

ไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า (อังกฤษ: Rabies virus) เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคในระบบประสาท ทำให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและในมนุษย์

การสร้างตัวไวรัสใหม่ทั้งหมดจะเกิดในโครงสร้างพิเศษในไซโตพลาสซึม โครงสร้างนี้พบเห็นได้ในเซลล์ผ่านการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ เรียกว่า เนกริบอดี ตามชื่อของ Adelchi Negri มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-10 ไมโครเมตร โครงสร้างนี้มีความจำเพาะต่อโรคพิษสุนัขบ้า และถูกใช้ในการวินิจฉัยยืนยันโรคขั้นสุดท้ายด้วยการตรวจชิ้นเนื้อ