ไดฟลูออโรมีเทน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไดฟลูออโรมีเทน
Difluoromethane-2D.svg
Difluoromethane-3D-vdW.png
ชื่อตาม IUPAC Difluoromethane
ชื่ออื่น Methylene fluoride, Methylene difluoride, Carbon fluoride hydride, HFC 32, R 32, FC 32, Freon 32, UN 3252
เลขทะเบียน
เลขทะเบียน CAS [75-10-5][CAS]
PubChem 6345
EC number 200-839-4
RTECS number PA8537500
SMILES
 
InChI
 
คุณสมบัติ
สูตรเคมี CH2F2
มวลต่อหนึ่งโมล 52.02 g/mol
ลักษณะทางกายภาพ Colorless gas
ความหนาแน่น 2.72 kg/m3 at 15 °C (59 °F)

2.163 kg/m3 at 21.1 °C (70 °F)

จุดหลอมเหลว

−136 °C

จุดเดือด

−51.6 °C

ความดันไอ 1518.92 kPa at 21.1 °C (70 °F)
ความอันตราย
MSDS MSDS at Oxford University
การจำแนกของ EU Extremely flammable (F+)
NFPA 704
NFPA 704.svg
4
1
1
 
R-phrases R12
S-phrases S9, S16, S23
อุณหภูมิที่ติดไฟด้วยตัวเอง 648 °C
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa
สถานีย่อย:เคมี

ไดฟลูออโรมีเทน (หรือเขียนโดยย่อเป็น HFC-32 และ R-32) เป็นสารประกอบอินทรีย์ในกลุ่มไดฮาโลเจนอัลเคน มีโครงสร้างหลักจากมีเทนแต่ว่าสองอะตอมไฮโดรเจนถูกแทนที่ไปด้วยฟลูออรีน มีสูตรเคมีคือ CH2F2 แทนที่จะเป็น CH4 อย่างมีเทน ใช้เป็นสารทำความเย็น เมื่อผสมกับ pentafluoroethane จะได้สารหล่อเย็น R-410A ซึ่งใช้แทนฟรีออนในระบบทำความเย็น สารนี้ไม่ทำลายชั้นโอโซนแต่ทำให้โลกร้อนได้มากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 550 เท่า