ไซด์ไลน์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ไซด์ไลน์ (sideline) อาจหมายถึง

  • งานเสริม หรือ งานไซด์ไลน์ คือ งานที่ทำนอกเหนือจากงานประจำ อาจครั้งอาจจะเรียกอีกอย่างว่า เด็กรับงาน แต่ความหมายของคำว่าเด็กนั้นอาจจะผิดเพี้ยนไปเพราะตนที่ทำงานนอกเหนือจากงานประจำทั่วไปนั้นส่วนมากจะอายุ 20 ปีขึ้นไปแต่คำว่าเด็กกลับถูกนำมาร่วมใช้งานเพราะฟังแล้วน่าเอ็นดูน่ารักเสียมากกว่า
  • เส้นข้าง เส้นด้านข้างของสนามกีฬา ซึ่งแสดงถึงขอบเขตของการเล่นกีฬาประเภทนั้น
  • ไซด์ไลน์ รีพอร์ตเตอร์ นักข่าวที่ทำหน้าที่อยู่ข้างสนามกีฬา
  • ไซด์ไลน์ โฮ เพลงโดยโมนิกา