ไกลโคลิพิด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โครงสร้างทางเคมีของสารประกอบไกลโคลิพิดชนิดต่างๆ

ไกลโคลิพิด (อังกฤษ: Glycolipids) เป็นลิพิดที่เชื่อมต่อกับคาร์โบไฮเดรต มีหน้าที่ให้พลังงาน และเป็นตัวกำหนดเครื่องหมายเพื่อการจดจำของเซลล์ ปรากฏอยู่ที่จุดเชื่อมต่อระหว่างฟอสโฟลิพิดกับโซ่คาร์โบไฮเดรตในพื้นผิวเมมเบรนของเซลล์คาร์โบไฮเดรต พบได้ในผิวชั้นนอกของเซลล์เมมเบรนของสัตว์จำพวกยูแคริโอต

ไกลโคลิพิดยื่นขยายจากฟอสโฟลิพิดไบเลเยอร์เข้าไปในสิ่งแวดล้อมที่เป็นน้ำนอกเซลล์ ซึ่งจะทำหน้าที่ตรวจสอบ และจดจำสารเคมีเฉพาะเพื่ออนุญาตหรือปฏิเสธการเข้าออกเซลล์ของสารเคมีนั้นๆ และรักษาเสถียรภาพการสัมผัสระหว่างเซลล์เพื่อการเกิดเนื้อเยื้อ