ข้ามไปเนื้อหา

โหนด (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ในทฤษฎีกราฟ รูปภาพนี้แสดงถึงรูปแบบโครงข่ายแบบง่าย ๆ ตัวเลขหนึ่งตัว แทนโหนดหนึ่งโหนด

โหนด (อังกฤษ: node) คือ หน่วยพื้นฐานของโครงสร้างข้อมูล อาทิเช่น รายการโยง และ ต้นไม้ (โครงสร้างข้อมูล) โหนดบรรจุข้อมูลไว้ และ ลิงก์เชื่อมต่อกับโหนดอื่น ลิงก์ระหว่างโหนดมักจะใช้พ้อยเตอร์ (pointer: ตัวแปรที่ใช้เก็บตำแหน่งที่อยู่ของตัวแปร) ในการเชื่อมต่อโหนดเข้าด้วยกัน

โหนดและต้นไม้[แก้]

โครงข่ายโหนดที่มีโครงสร้างเป็น ต้นไม้แบบทวิภาค มีขนาด 9 และความสูง 3 โดยมีโหนดรากทีมีค่าเท่ากับ 2

โหนดมักจะมีการจัดโครงสร้างอยู่ในรูปของต้นไม้ โหนดหนึ่งตัวแสดงถึงข้อมูลที่บรรจุอยู่ในโครงสร้างข้อมูลหนึ่งอัน โหนดหนึ่งอันอาจบรรจุค่า, สถานะ หรือ โครงสร้างข้อมูลอิสระ โหนดหนึ่งตัวจะมีโหนดที่ให้กำเนิดเพียงหนึ่งโหนด เรียกว่า โหนดพ่อแม่ (parent note) จุดที่อยู่สูงที่สุดในโครงสร้างต้นไม้ เราจะเรียกว่า โหนดราก (root node) ซึ่งไม่มีโหนดพ่อแม่ แต่ทำหน้าที่เป็นโหนดต้นกำเนิดของโหนดทุก ๆ โหนดที่อยู่ใต้มันลงไป ความสูงของโครงสร้างโหนดวัดได้โดยการนับจากโหนดต้นกำเนิด ไปถึงโหนดใบที่อยู่ใต้สุด[1] ความลึกของโหนดตัวหนึ่งหาได้โดยนับจากระยะห่างของมันจากโหนดราก ฉะนั้นโหนดราก (root node) จะถือว่ามีความลึกเท่ากับ 0 เราสามารถตรวจพบข้อมูลได้ทั่วโครงข่าย ที่อยู่ IP ใช้ระบบโครงสร้างโหนดนี้ในการหาพิกัดที่อยู่ในโครงข่าย[2]

คำนิยาม[3][แก้]

ลูก (child): โหนดที่ขยายออกมาจากโหนดอื่น เช่น คอมพิวเตอร์ที่ต่อกับอินเทอร์เน็ต จะถือว่าเป็นโหนดลูกของอินเทอร์เน็ต ส่วนอินเทอร์เน็ตจะถือว่าเป็น โหนดพ่อแม่ของคอมพิวเตอร์

"ถ้า C เป็นโหนดลูกของ A, A คือโหนดพ่อแม่ของโหนด C"

ดีกรี (degree): จำนวนโหนดลูกของโหนดใด ๆ

ความลึก (depth): ความลึกของโหนด A คือระยะห่างจากโหนด A ถึง โหนดราก โหนดรากถือว่ามีความลึกเท่ากับ 0

เอจ/ขอบ (edge): การเชื่อมต่อระหว่างโหนด

ป่า (forest): กลุ่มของโครงสร้างต้นไม้

ความสูง (height): ความสูงของโหนดนับจากโหนดต้นกำเนิด ไปถึงโหนดใบที่อยู่ใต้สุด

โหนดใบ (leaf node): โหนดที่ไม่มีโหนดลูก

โหนดราก (root node): โหนดไม่มีโหนดพ่อแม่ อยู่ลึกที่สุดในกลุ่มโหนด เป็นโหนดต้นกำเนิดของโหนดทุกอันในโครงข่าย

โหนดพี่น้อง (sibling node): โหนดที่มีโหนดพ่อแม่โหนดเดียวกัน

อ้างอิง[แก้]

  1. "tree (data structure)". National Institute of Standards and Technology. Archived from the original on 2014-11-24.
  2. "Simply Scheme: Introducing Computer Science ch 18: Trees". College Of Engineering, University of California, Berkeley. Archived from the original on 2013-12-22.
  3. Teukolsky, Roselyn (2013). Barron's AP Computer Science A. Barron's. ISBN 978-1-4380-0152-4.