โลตัสโน้ตส์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โลตัสโน้ตส์ (อังกฤษ: Lotus Notes) เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการช่วยจัดการงานธุรกิจ ขององค์กรต่างๆ โปรแกรมนี้สร้างโดยกลุ่มไอบีเอ็ม (อังกฤษ: IBM Group) ประโยชน์ที่ใช้จะมีในเรื่องของ อีเมล, ตารางนัดหมาย, แชต สำหรับภายในองค์กร รวมถึงเป็นแหล่งความรู้ ข่าวสารภายในองค์กรอีกด้วย โลตัสโน้ตส์สามารถใช้งานได้ทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์ด้วย จะเหมาะมากกับองค์กรใหญ่ๆ ที่มีพนักงานจำนวนมาก สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารถึงพนักงานแต่ละคนได้อย่างรวดเร็ว บนฐานข้อมูลเดียวกัน สามารถนัดประชุม กำหนดสถานที่ประชุม, จองสถานที่ประชุม ได้ด้วย

อาจมีการใช้เป็นตารางนัดหมาย แจ้งเตือนการนัดหมายต่างๆ ได้ดีเยี่ยม