โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาย1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Anuban Chaiyaphum School (A.B.C.)
อักษรย่อ อ.ชย.
ประเภท สหศึกษารัฐบาล
คติพจน์ คุณธรรมเด่น เรียนดี สะอาด มารยาทงาม
สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 27 พฤษภาคม 2513
ผู้ก่อตั้ง นางสาวกัญญา จ้อนเมือง
วิทยาเขต สำนักงานเขตศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1
เพลง มาร์ชอนุบาลชัยภูมิ
เว็บไซต์

โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ (อังกฤษ: Anuban Chaiyaphum School) เป็นโรงเรียนที่เปิดทำการสอนในหลักสูตรมาตรฐานสากล (อังกฤษ: World Class Standard School) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2513

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2513 เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดที่ 67 ของกรมสามัญศึกษา มีนางสาวกัญญา จ้อนเมือง เป็นครูใหญ่คนแรก (พ.ศ. 2514-พ.ศ. 2520) เดิมโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิตั้งอยู่หลังโรงเรียนสุนทรวัฒนามีเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน เปิดสอน 2 ห้อง มีอาคารเรียน 4 ห้อง 1 หลัง และได้ย้ายมาตรงลานจอดเครื่องบิน ของฐานทัพอากาศเดิมจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิได้เปิดสอนและพัฒนาตนเอง ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าเรียนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ

สถานที่สำคัญ[แก้]

 • อาคารเรียน 6 อาคาร
 • ห้องสมุด 1 ห้อง
 • สนามฟุตบอล 1 สนาม
 • ร้านค้าสวัสดิการ 1 แห่ง
 • โรงอาหารใหญ่ 2 โรง
 • ฐานพระพุทธรูป 2 ฐาน
 • เสาธง 2 แห่ง
 • ศูนย์อาเซียนศึกษา 1 แห่ง
 • สระน้ำ 3 สระ
 • สระว่ายน้ำ 1 สระ
 • ห้องเรียนสีเขียว 1 แห่ง
 • ห้องพักครู
 • อาคารอเนกประสงค์ 1 แห่ง
 • อาคารอเนกประสงค์(เก่า) 1 แห่ง
 • บ้านพักครู

ปรัชญาโรงเรียน[แก้]

คุณธรรมเด่น เรียนดี สะอาด มารยาทงาม

สีประจำโรงเรียน[แก้]

 1. ███ น้ำเงิน หมายถึง ความอดทน มานะ และพยายาม
 2. ███ ชมพู หมายถึง ความรัก และความใฝ่ในการศึกษาความรู้