โรคหนังแข็ง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรคหนังแข็ง
(Scleroderma)
บัญชีจำแนกและลิงก์ไปภายนอก
ICD-10L94.0-L94.1, M34
ICD-9701.0 710.1
MedlinePlus000429

โรคหนังแข็งเป็นโรคภูมิต้านตนเองเรื้อรังซึ่งเกิดจากการแข็งของผิวหนัง หากเป็นรุนแรงอาจมีผลต่ออวัยวะภายในด้วย ยังไม่ทราบสาเหตุของโรคนี้ กลไกพื้นเดิมเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายโจมตีเนื้อเยื่อสุขภาพดี มีความสัมพันธ์อย่างเข้มกับการกลายบางจุดในยีน HLA มีปัจจัยสิ่งแวดล้อมมาเกี่ยวข้องด้วย

โรคนี้มีสองประเภทหลัก คือ รูปเฉพาะที่ (เรียก โรคหนังแข็งเฉพาะที่ โรคหนังแข็งจำกัด หรือมอร์เฟีย) กับรูปทั่วกาย (เรียก โรคหนังแข็งทั่วกาย โรคหนังแข็งกระจายหรือโรคหนังแข็งทั่วไป) โรคหนังแข็งจำกัดเกี่ยวข้องกับผิวหนังของมือ แขนและหน้าเป็นหลัก โรคหนังแข็งกระจายมีการลามอย่างรวดเร็วและเกิดในผิวหนังบริเวณกว้างและอวัยวะภายในตั้งแต่หนึ่งอวัยวะขึ้นไป มักเป็นไต หลอดอาหาร หัวใจและปอด โรคหนังแข็งรูปนี้ทำให้เกิดทุพพลภาพมาก ชนิดย่อยผิวหนังจำกัดเรียก กลุ่มอาการเครสต์ (CREST syndrome)