โรคจากหมู่เลือดอาร์เอช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Rh disease
บัญชีจำแนกและลิงก์ไปภายนอก
ICD-10P55.0
ICD-9773.0
MedlinePlus001600

โรคจากหมู่เลือดอาร์เอช (อังกฤษ: Rh disease) หรือ ภาวะมีภูมิคุ้มกันต่ออาร์เอช แอนติเจน, หมู่เลือดอาร์เอชไม่เข้ากัน, โรคเม็ดเลือดแดงแตกจากหมู่เลือดอาร์เอช ฯลฯ เป็นโรคเม็ดเลือดแดงแตกในทารกอย่างหนึ่ง อาจมีอาการได้ตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงรุนแรง และมักพบในบุตรคนที่สองหรือถัดๆ ไป ของมารดาที่มีหมู่เลือดอาร์เอชลบ และบิดามีหมู่เลือดอาร์เอชบวก ทำให้ทารกในครรภ์มีหมู่เลือดอาร์เอชบวก ระหว่างการคลอด มารดามีโอกาสได้รับเลือดของทารกเข้าไปในร่างกาย (จากที่แต่เดิมจะถูกกั้นไว้ด้วยเนื้อรก) ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้จะทำให้มารดาสร้างภูมิคุ้มกันต่อแอนติเจนบวกของหมู่เลือดอาร์เอช หรือแอนติเจนดี เมื่อตั้งครรภ์บุตรคนถัดไปแล้วทารกในครรภ์มีหมู่เลือดอาร์เอชบวก แอนติบอดีของมารดาจะสามารถผ่านรกเข้าไปทำให้เกิดเม็ดเลือดแดงแตกได้ ทารกจะมีโลหิตจาง หากเป็นเล็กน้อยทารกจะสามารถมีชีวิตรอดได้ หลังคลอดจะมีโลหิตจางเล็กน้อยหรือปานกลาง และมีเม็ดเลือดแดงตัวอ่อนเป็นสัดส่วนสูงกว่าปกติ ส่วนในรายที่มีอาการรุนแรง ทารกอาจมีอาการซีดอย่างรุนแรง เกิดเป็นอีริโทบลาสโตซิส ฟีตาลิสได้ หากรุนแรงมากจะทำให้ทารกมีภาวะหัวใจวาย เกิดเป็นทารกบวมน้ำ และเสียชีวิตก่อนคลอดหรือขณะคลอดได้

โรคจากหมู่เลือดอาร์เอชสามารถป้องกันได้โดยการให้ยาอิมมูโนโกลบูลินต่อแอนติเจนอาร์เอชกับมารดา ระหว่างการตั้งครรภ์ หรือทันทีหลังคลอด