โพแทสเซียมไอโอไดด์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โพแทสเซียมไอโอไดด์
Potassium iodide.jpg
Potassium-iodide-3D-ionic.png
ชื่อตาม IUPAC Potassium iodide
เลขทะเบียน
เลขทะเบียน CAS [7681-11-0][CAS]
RTECS number TT2975000
คุณสมบัติ
สูตรเคมี KI
มวลต่อหนึ่งโมล 166.003 g/mol
ลักษณะทางกายภาพ white crystalline solid
ความหนาแน่น 3.13 g/cm3, solid
จุดหลอมเหลว

681 °C (954 K)

จุดเดือด

1330 °C (1603 K)

ความสามารถละลายได้ ใน น้ำ 128 g/100 ml (6 °C)
ความอันตราย
MSDS External MSDS
EU Index Not listed
สารประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
แอนไอออนที่เกี่ยวข้อง
แคทไอออนที่เกี่ยวข้อง
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa
สถานีย่อย:เคมี

โพแทสเซียมไอโอไดด์ (Potassium iodide หรือ KI) เป็นสารประกอบอนินทรีย์ ใช้ทดแทนโซเดียมไอโอไดด์เพราะดูดความชื้นน้อยกว่า ทำให้สามารถจัดการได้โดยสะดวก มีการผลิตเชิงการค้านับหมื่นตันในแต่ละปี สารนี้หากเก็บไว้นานแล้วจะเป็นสีเหลืองเนื่องจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของไอโอไดด์กลายเป็นไอโอดีน