แม่แบบ:Uw-coi-username

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ยินดีต้อนรับสู่วิกิพีเดีย ชื่อผู้ใช้ "Uw-coi-username" ของคุณนั้นอาจเป็นการขัดต่อนโยบายว่าด้วยการตั้งชื่อผู้ใช้ พึงทราบว่าคุณไม่ควรใช้ชื่อผู้ใช้ที่เป็นการสื่อถึงชื่อของบริษัท, กลุ่มคน, องค์กร, ผลิตภัณฑ์, บริการ หรือเว็บไซต์อื่น ตัวอย่างชื่อผู้ใช้ที่ไม่อนุญาตให้มีได้ เช่น "บริษัทกาก่าก้า", "urlthai.com", "วัดวิหาราราม" หรือ "พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองนครบุรี" คุณอาจใช้ชื่อที่ ประกอบด้วย ชื่อเหล่านี้ ตราบใดที่คุณยังระบุตัวตนอยู่ เช่น "สมหญิง สารานุกรมสกุล บริษัทกาก่าก้า", "อาร์ต.urlthai" หรือ "คนรักนครบุรี123"

พึงทราบด้วยเช่นกันว่าวิกิพีเดียไม่อนุญาตให้คนหลายคนใช้บัญชีเดียวกัน และคุณไม่อาจสนับสนุนหรือประชาสัมพันธ์บริษัท, กลุ่ม, องค์กร, สินค้า, บริการ, เว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะใช้ชื่ออะไรก็ตาม นอกจากนี้อย่าลืมศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน ถ้าคุณเป็นปัจเจกบุคคลและประสงค์จะมีส่วนร่วมบนวิกิพีเดียโดยไม่มีความเอนเอียง กรุณาศึกษาเกี่ยวกับวิธีการขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้โดยสามารถกรอกข้อมูลที่ พิเศษ:เปลี่ยนชื่อผู้ใช้ ภายใต้ชื่อผู้ใช้ที่ถูกต้องตามแนวปฏิบัติ หากคุณมั่นใจว่าชื่อผู้ใช้ของคุณไม่ได้ผิดต่อนโยบายใด โปรดให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ ขอบคุณ

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ

การใช้งาน:

{{subst:Uw-coi-username}}
{{subst:Uw-coi-username|Article}} สำหรับอ้างอิงถึงหน้า article เป็นการเฉพาะ
{{subst:Uw-coi-username|Article|ข้อความเพิ่มเติม}} สำหรับการเพิ่มข้อความอื่นที่ท้ายสารเตือนแทนค่าปัจจุบัน "ขอบคุณ"
{{subst:Uw-coi-username||ข้อความเพิ่มเติม}} หรือ {{subst:Uw-coi-username|2=ข้อความเพิ่มเติม}} และจะเพิ่มข้อความไปยังท้ายสารแทนที่ "ขอบคุณ" หมายเหตุว่าสารเตือนนี้ไม่รองรับการลิงก์ โดยการระบุพารามิเตอร์ article
  • พึงใช้งานแม่แบบเหล่านี้โดยใช้การรวมผ่านเสมอ โดยการใช้ {{subst:Uw-coi-username}} แทนใช้เพียง {{Uw-coi-username}} อย่างเดียว
  • สำหรับรายละเอียดในสารของคุณเพิ่มเติมจากค่าปริยาย อาจใส่ |article= และบางข้อความอื่น ๆ ที่ท้ายสารปริยายได้ หากชื่อแม่แบบมี |article= ประกอบไปด้วยอักษรสงวนเช่นยูอาร์แอลหรืออักขระเสมอภาค ("=") อาจทำให้แสดงผลผิดพลาดได้ เว้นเสียแต่คุณใช้พารามิเตอร์แบบมีชื่อ เช่นใช้ "1=" แทนการใช้ |article=
  • นี่คือเอกสารกำกับการใช้งานจากมาตรฐานจาก {{Single notice}} ซึ่งถูกใช้งานในแม่แบบเตือนผู้ใช้แบบระดับเดียว และเนื้อหานำจาก แม่แบบ:Single notice/inner (แก้ พูดคุย ลิงก์ ประวัติ)

แม่แบบ:Single notice links