แม่แบบ:MONTH

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

แม่แบบนี้แสดงตัวเลขของเดือนในรูปแบบไอเอสโอ (ISO) ระหว่าง 01 (แทนเดือนมกราคม) ถึง 12 (แทนเดือนธันวาคม) โดยกำหนดพารามิเตอร์เป็นตัวเลข ชื่อเดือนเป็นคำเต็มหรือคำย่อ ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษก็ได้

วิธีใช้[แก้]

รูปแบบวิธีเรียกใช้

{{MONTH|เดือน}}

โดยที่เดือน ถ้ากำหนดเป็นตัวเลข จะถูกตีความเป็นมอดูโล 12 (ตัวเลขศูนย์น้ำหน้าและจุดทศนิยมจะถูกตัดทิ้ง)

ตัวอย่าง[แก้]

ตัวอย่างการใช้งาน กำหนดเดือนด้วยชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
{{MONTH|january}} จะแสดง 01
{{MONTH|february}} จะแสดง 02
{{MONTH|march}} จะแสดง 03
{{MONTH|april}} จะแสดง 04
{{MONTH|may}} จะแสดง 05
{{MONTH|june}} จะแสดง 06
{{MONTH|july}} จะแสดง 07
{{MONTH|august}} จะแสดง 08
{{MONTH|september}} จะแสดง 09
{{MONTH|october}} จะแสดง 10
{{MONTH|november}} จะแสดง 11
{{MONTH|december}} จะแสดง 12
ตัวอย่างการใช้งาน กำหนดเดือนด้วยชื่อย่อภาษาอังกฤษ
{{MONTH|jan}} จะแสดง 01
{{MONTH|feb}} จะแสดง 02
{{MONTH|mar}} จะแสดง 03
{{MONTH|apr}} จะแสดง 04
{{MONTH|may}} จะแสดง 05
{{MONTH|jun}} จะแสดง 06
{{MONTH|jul}} จะแสดง 07
{{MONTH|aug}} จะแสดง 08
{{MONTH|sep}} จะแสดง 09
{{MONTH|oct}} จะแสดง 10
{{MONTH|nov}} จะแสดง 11
{{MONTH|dec}} จะแสดง 12
ตัวอย่างการใช้งาน กำหนดเดือนด้วยตัวเลข
{{MONTH|1}} จะแสดง 01
{{MONTH|2}} จะแสดง 02
{{MONTH|3}} จะแสดง 03
{{MONTH|4}} จะแสดง 04
{{MONTH|5}} จะแสดง 05
{{MONTH|6}} จะแสดง 06
{{MONTH|7}} จะแสดง 07
{{MONTH|8}} จะแสดง 08
{{MONTH|9}} จะแสดง 09
{{MONTH|10}} จะแสดง 10
{{MONTH|11}} จะแสดง 11
{{MONTH|12}} จะแสดง 12
ตัวอย่างการใช้งาน กำหนดเดือนด้วยตัวเลขที่มีศูนย์นำหน้า
{{MONTH|01}} จะแสดง 01
{{MONTH|02}} จะแสดง 02
{{MONTH|03}} จะแสดง 03
{{MONTH|04}} จะแสดง 04
{{MONTH|05}} จะแสดง 05
{{MONTH|06}} จะแสดง 06
{{MONTH|07}} จะแสดง 07
{{MONTH|08}} จะแสดง 08
{{MONTH|09}} จะแสดง 09
ตัวอย่างการใช้งาน เมื่อตัวเลขเดือนมีค่ามากเกินไป น้อยเกินไป หรือเป็นจุดทศนิยม
{{MONTH|-3}} จะแสดง 09
{{MONTH|-2}} จะแสดง 10
{{MONTH|-1}} จะแสดง 11
{{MONTH|-0.9999}} จะแสดง 11
{{MONTH|-0.5}} จะแสดง 11
{{MONTH|-0.0001}} จะแสดง 11
{{MONTH|0}} จะแสดง 12
{{MONTH|0.0001}} จะแสดง 12
{{MONTH|0.5}} จะแสดง 12
{{MONTH|0.9999}} จะแสดง 12
{{MONTH|12.0001}} จะแสดง 12
{{MONTH|12.5}} จะแสดง 12
{{MONTH|12.9999}} จะแสดง 12
{{MONTH|13}} จะแสดง 01
{{MONTH|14}} จะแสดง 02
{{MONTH|1200}} จะแสดง 12
ตัวอย่างการใช้งาน เมื่อชื่อเดือนผิดพลาด
{{MONTH|xxx}} จะแสดง ข้อผิดพลาดนิพจน์: "xxx" เป็นคำที่ไม่รู้จัก

ดูเพิ่ม[แก้]