แม่แบบ:ชื่อย่อเดือน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

แม่แบบนี้แสดงชื่อย่อของเดือนในภาษาไทย โดยกำหนดพารามิเตอร์เป็นตัวเลขตั้งแต่ 1 (แทนเดือนมกราคม) ถึง 12 (แทนเดือนธันวาคม) นอกจากตัวเลขแล้วยังสามารถใช้ชื่อเดือนเป็นคำเต็มหรือคำย่อ ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษก็ได้

วิธีใช้[แก้]

รูปแบบวิธีเรียกใช้

{{ชื่อย่อเดือน|เดือน}}

หรือ

{{MONTHABBREV|เดือน}}

โดยที่เดือน จะถูกตีความเป็นมอดูโล 12 (ตัวเลขศูนย์น้ำหน้าและจุดทศนิยมจะถูกตัดทิ้ง)

ตัวอย่าง[แก้]

ตัวอย่างการใช้งาน กำหนดเดือนด้วยชื่อเต็มภาษาไทย
{{ชื่อย่อเดือน|มกราคม}} จะแสดงผล ม.ค.
{{ชื่อย่อเดือน|กุมภาพันธ์}} จะแสดงผล ก.พ.
{{ชื่อย่อเดือน|มีนาคม}} จะแสดงผล มี.ค.
{{ชื่อย่อเดือน|เมษายน}} จะแสดงผล เม.ย.
{{ชื่อย่อเดือน|พฤษภาคม}} จะแสดงผล พ.ค.
{{ชื่อย่อเดือน|มิถุนายน}} จะแสดงผล มิ.ย.
{{ชื่อย่อเดือน|กรกฎาคม}} จะแสดงผล ก.ค.
{{ชื่อย่อเดือน|สิงหาคม}} จะแสดงผล ส.ค.
{{ชื่อย่อเดือน|กันยายน}} จะแสดงผล ก.ย.
{{ชื่อย่อเดือน|ตุลาคม}} จะแสดงผล ต.ค.
{{ชื่อย่อเดือน|พฤศจิกายน}} จะแสดงผล พ.ย.
{{ชื่อย่อเดือน|ธันวาคม}} จะแสดงผล ธ.ค.
ตัวอย่างการใช้งาน กำหนดเดือนด้วยชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
{{ชื่อย่อเดือน|january}} จะแสดงผล ม.ค.
{{ชื่อย่อเดือน|february}} จะแสดงผล ก.พ.
{{ชื่อย่อเดือน|march}} จะแสดงผล มี.ค.
{{ชื่อย่อเดือน|april}} จะแสดงผล เม.ย.
{{ชื่อย่อเดือน|may}} จะแสดงผล พ.ค.
{{ชื่อย่อเดือน|june}} จะแสดงผล มิ.ย.
{{ชื่อย่อเดือน|july}} จะแสดงผล ก.ค.
{{ชื่อย่อเดือน|august}} จะแสดงผล ส.ค.
{{ชื่อย่อเดือน|september}} จะแสดงผล ก.ย.
{{ชื่อย่อเดือน|october}} จะแสดงผล ต.ค.
{{ชื่อย่อเดือน|november}} จะแสดงผล พ.ย.
{{ชื่อย่อเดือน|december}} จะแสดงผล ธ.ค.
ตัวอย่างการใช้งาน กำหนดเดือนด้วยชื่อย่อภาษาอังกฤษ
{{ชื่อย่อเดือน|JAN}} จะแสดงผล ม.ค.
{{ชื่อย่อเดือน|FEB}} จะแสดงผล ก.พ.
{{ชื่อย่อเดือน|MAR}} จะแสดงผล มี.ค.
{{ชื่อย่อเดือน|APR}} จะแสดงผล เม.ย.
{{ชื่อย่อเดือน|MAY}} จะแสดงผล พ.ค.
{{ชื่อย่อเดือน|JUN}} จะแสดงผล มิ.ย.
{{ชื่อย่อเดือน|JUL}} จะแสดงผล ก.ค.
{{ชื่อย่อเดือน|AUG}} จะแสดงผล ส.ค.
{{ชื่อย่อเดือน|SEP}} จะแสดงผล ก.ย.
{{ชื่อย่อเดือน|OCT}} จะแสดงผล ต.ค.
{{ชื่อย่อเดือน|NOV}} จะแสดงผล พ.ย.
{{ชื่อย่อเดือน|DEC}} จะแสดงผล ธ.ค.
ตัวอย่างการใช้งาน กำหนดเดือนด้วยตัวเลข
{{ชื่อย่อเดือน|1}} จะแสดงผล ม.ค.
{{ชื่อย่อเดือน|2}} จะแสดงผล ก.พ.
{{ชื่อย่อเดือน|3}} จะแสดงผล มี.ค.
{{ชื่อย่อเดือน|4}} จะแสดงผล เม.ย.
{{ชื่อย่อเดือน|5}} จะแสดงผล พ.ค.
{{ชื่อย่อเดือน|6}} จะแสดงผล มิ.ย.
{{ชื่อย่อเดือน|7}} จะแสดงผล ก.ค.
{{ชื่อย่อเดือน|8}} จะแสดงผล ส.ค.
{{ชื่อย่อเดือน|9}} จะแสดงผล ก.ย.
{{ชื่อย่อเดือน|10}} จะแสดงผล ต.ค.
{{ชื่อย่อเดือน|11}} จะแสดงผล พ.ย.
{{ชื่อย่อเดือน|12}} จะแสดงผล ธ.ค.
ตัวอย่างการใช้งาน กำหนดเดือนด้วยตัวเลขที่มีศูนย์นำหน้า
{{ชื่อย่อเดือน|01}} จะแสดงผล ม.ค.
{{ชื่อย่อเดือน|02}} จะแสดงผล ก.พ.
{{ชื่อย่อเดือน|03}} จะแสดงผล มี.ค.
{{ชื่อย่อเดือน|04}} จะแสดงผล เม.ย.
{{ชื่อย่อเดือน|05}} จะแสดงผล พ.ค.
{{ชื่อย่อเดือน|06}} จะแสดงผล มิ.ย.
{{ชื่อย่อเดือน|07}} จะแสดงผล ก.ค.
{{ชื่อย่อเดือน|08}} จะแสดงผล ส.ค.
{{ชื่อย่อเดือน|09}} จะแสดงผล ก.ย.
ตัวอย่างการใช้งาน เมื่อตัวเลขเดือนมีค่ามากหรือน้อยเกินไป
{{ชื่อย่อเดือน|-11}} จะแสดงผล ม.ค.
{{ชื่อย่อเดือน|-10}} จะแสดงผล ก.พ.
{{ชื่อย่อเดือน|-2}} จะแสดงผล ต.ค.
{{ชื่อย่อเดือน|-1}} จะแสดงผล พ.ย.
{{ชื่อย่อเดือน|0}} จะแสดงผล ธ.ค.
{{ชื่อย่อเดือน|13}} จะแสดงผล ม.ค.
{{ชื่อย่อเดือน|14}} จะแสดงผล ก.พ.
{{ชื่อย่อเดือน|15}} จะแสดงผล มี.ค.
{{ชื่อย่อเดือน|1200}} จะแสดงผล ธ.ค.

ดูเพิ่ม[แก้]