แม่แบบ:IPAc-cmn

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

แม่แบบนี้ใช้เพื่อสร้างการออกเสียง (phonetic) หรือการแสดงหน่วยเสียง (phonemic) โดยใช้ระบบสัทอักษรสากล (IPA) ของคำหรือเสียงภาษาจีนกลาง โดยใช้การป้อนข้อมูลพินอินเพื่อหลีกเลี่ยงความจำเป็นในการค้นหาสัญลักษณ์การออกเสียงที่ถูกต้อง ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกเชื่อมโยงกับหน้า วิธีใช้:สัทอักษรสากลสำหรับภาษาจีนกลาง [en] นอกจากนี้ยังมีทางเลือกในการระบุไฟล์เสียงได้

การใช้งาน[แก้]

จำนวนของตัวแปรเสริม จำกัดไว้ตามปกติที่ 41 ตัว (หมายเหตุ: พารามิเตอร์ #41 สามารถเป็นหมายเลขของวรรณยุกต์ได้เท่านั้น)

การใช้งานปกติ:

เมื่อมีไฟล์เสียง:

ในการเปลี่ยนอักขระคั่น (ตัวอย่างเช่น หากแม่แบบหลายกรณีจำเป็นต้องนำมาเรียงกัน เนื่องจากขีดจำกัดของจำนวนตัวแปรเสริม):

ค่าพิเศษเต็มช่วงสำหรับตัวแปรเสริมแรก (การเปลี่ยนอักขระคั่น และ/หรือ การระบุว่าตัวแปรเสริมถัดไปเป็นไฟล์เสียง) มีดังนี้:

  • -- [- -] // /- -/ AUD -]AUD //AUD -/AUD

ตัวอย่างเช่น หากต้องการเชื่อมโยงไฟล์เสียงและเปลี่ยนอักขระคั่นให้ทำดังนี้:


พยัญชนะต้น[แก้]

พยัญชนะต้นที่สนับสนุนใช้เช่นเดียวกับพินอิน และแสดงถึงเสียงปกติในภาษาจีนกลางมาตรฐาน:

  • b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s

พยางค์ท้าย[แก้]

พยางค์ท้ายแต่ละคำควรป้อนเป็นตัวแปรเสริมเดียวทั้งคำ ลักษณะราวกับว่าไม่ได้นำหน้าด้วยพยัญชนะต้น อย่างไรก็ตามในกรณีส่วนใหญ่สามารถยอมรับรูปแบบที่เป็นคำได้มากกว่าหนึ่งแบบ:

  • yong (หรือ iong), wa (หรือ ua), เป็นต้น

แต่โปรดทราบว่าพยางค์ท้ายที่มี ⟨ü⟩ แม้ว่าโดยปกติจะเขียนว่า ⟨u⟩ ในพินอิน แต่ก็ต้องแทนที่ด้วย yu ü v หรือเขียนร่วมกับพยัญชนะต้น j, q หรือ x ในทำนองเดียวกันคำที่ไม่มีพยางค์ท้ายเช่น shi, ri ฯลฯ จะต้องถูกแทนที่ด้วย ^ (เครื่องหมาย คาเร็ต) หรือเขียนร่วมกับพยัญชนะต้น z(h) c(h) s(h) หรือ r

Erhua เพียงถูกระบุด้วย ‹-r› ในการเป็นส่วนหนึ่งของพยางค์ท้าย เช่น angr

รายการของพยางค์ท้ายพินอินที่ยอมรับสำหรับการป้อนแม่แบบ

วรรณยุกต์[แก้]

วรรณยุกต์จะระบุด้วย หมายเลขวรรณยุกต์ แบบดั้งเดิม ซึ่งป้อนเป็นตัวแปรเสริมหลังพยางค์ท้าย โปรดทราบว่าแม่แบบนี้ใช้ตัวกำกับเสียงวรรณยุกต์ IPA ซึ่งแตกต่างจากตัวกำกับเสียงวรรณยุกต์พินอิน:

หมายเลขวรรณยุกต์ ความหมาย อินพุต ผลลัพธ์ พินอิน
1 สูง
{{IPAc-cmn|a|1}}
[á] ā
2 เปลี่ยนขึ้น
{{IPAc-cmn|a|2}}
[ǎ] á
3 ต่ำ
{{IPAc-cmn|a|3}}
[à] ǎ
4 เปลี่ยนตก
{{IPAc-cmn|a|4}}
[â] à
5 กลาง
{{IPAc-cmn|a|5}}
[a] a

ตัวแปรเสริมพิเศษ[แก้]

ตัวแปรเสริมต่อไปนี้มีความหมายพิเศษ:

  • - (ยัติภังค์) สำหรับช่องว่างระหว่างคำ
  • . (มหัพภาค) สำหรับการแบ่งพยางค์
  • ' (อะพอสทรอฟี) สำหรับเครื่องหมายเน้นเสียงหลัก (อยู่หน้าพยางค์ที่เน้นเสียง)
  • , (จุลภาค) สำหรับเครื่องหมายเน้นเสียงรอง (อยู่หน้าพยางค์ที่เน้นเสียง)

ค่าอื่น ๆ ที่ใช้เป็นตัวแปรเสริมจะแสดงโดยไม่มีการแปลง (ระบบการแปลงจะใช้ แม่แบบ:c-cmn และวรรณยุกต์จะแปลงโดยใช้ แม่แบบ:tone-cmn)

ดูเพิ่ม[แก้]