แม่แบบ:Edit fully-protected

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

วิธีการใช้[แก้]

ให้ใส่ {{Edit fully-protected}} ในหน้าพูดคุยของหน้าที่ถูกป้องกันที่ต้องการแก้ไข โดยการแจ้งให้แก้ไขนั้นควรจะแจ้งให้ชัดเจนว่าต้องการแก้ไขสิ่งใดไปเป็นสิ่งใด หากคุณสามารถระบุข้อความหรือโค้ดที่ต้องการให้แก้ไปเป็นข้อความหรือโค้ดนั้นได้ จะทำให้การแก้ไขหน้าที่ถูกป้องกันนั้นรวดเร็วขึ้น หลังจากนั้นผู้ดูแลระบบ (สำหรับการแก้ไขหน้าที่ถูกป้องกันสมบูรณ์หรือหน้าของมีเดียวิกิ) หรือ ผู้ใช้ทั่วไป (สำหรับการแก้ไขหน้าที่ถูกกึ่งป้องกัน) จะตรวจสอบหน้าที่มีป้ายนี้ในหมวดหมู่ หมวดหมู่:คำขอแก้ไขหน้าที่ถูกป้องกันสมบูรณ์วิกิพีเดีย และดำเนินการตามที่คุณแจ้ง หากไม่มีการดำเนินการใด ๆ คุณสามารถโพสต์แจ้งผู้ดูแลระบบให้ทำการแก้ไขหน้านั้นได้

โปรดทราบว่าผู้ดูแลหรือผู้ใช้ทั่วไปอาจพิจารณาไม่แก้ไขเนื้อหาในหน้าที่มีการร้องขอ กรณีที่เนื้อหาที่ต้องการแก้ไขกำลังเป็นข้อถกเถียงอยู่ หรือขัดกับนโยบายของวิกิพีเดีย

เมื่อเสร็จการแก้ไขแล้ว[แก้]

กรณีที่หน้านั้นได้รับการแก้ไขแล้ว ควรปลดการใช้งานแท็กนี้จากหน้าที่ต้องการแก้ไขดังกล่าว แต่ทำเป็นลิงก์แม่แบบแทนเพื่อเก็บประวัติการแจ้งให้มีการแก้ไขไว้ ให้แก้เป็น {{Edit fully-protected|answered=yes}}