แม่แบบ:Color box/sandbox

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ตัวอย่างการใช้แม่แบบพื้นฐาน

 หมายเหตุ: หากคุณประสงค์ทดลองกับแม่แบบ กรุณาใช้หน้าผู้ใช้ของคุณหรือกระบะทราย

ตัวอย่างของแม่แบบง่ายมากแม่แบบหนึ่งพบได้ที่ แม่แบบ:Lambda ซึ่งขยายออกไปเพื่อวางสัญลักษณ์แลมดา ณ จุดนั้นในข้อความ โปรแกรมเมอร์จะกล่าวว่าแม่แบบนี้คืนสัญลักษณ์แลมดา (λ)

คลิกที่ แม่แบบ:Lambda แล้วคลิกตรงแถบ "แก้ไขต้นฉบับ" เพื่อดูรหัสของแม่แบบ (หรือข้อความวิกิ) ส่วนที่ "มีผล" ของรหัส ที่เรียก ส่วนขยาย (expansion) ของแม่แบบนั้น เป็นคำคำเดียว λ ข้อความวิกิที่เหลืออยู่ภายในป้ายระบุ ฉะนั้นจึงแสดงผลในหน้าแม่แบบเองแต่จะไม่แสดงผลเมื่อมีการใช้ (หรือเรียก) แม่แบบในหน้าอื่น

ในการรวมข้ามแม่แบบ:Lambda ในหน้าอื่น (คือการใช้ในหน้าอื่นนั่นเอง) ให้พิมพ์ แม่แบบ:Lambda (หรือ แม่แบบ:Lambda ก็ได้ เพราะอักษรตัวแรกจะเป็นอักษรเล็กหรือใหญ่ก็ได้) ลงในข้อความวิกิของหน้าเป้าหมายแล้วกด แสดงตัวอย่าง จะแสดงผลหน้าด้วย การเรียกแม่แบบ แทนที่ด้วยส่วนขยายของแม่แบบ ราวกับว่าข้อความวิกิตรงนั้นมี λ อยู่จริง หน้าที่แสดงผลจึงมีข้อความ "λ" ปรากฏ

ตัวอย่างเช่น พิมพ์ อักษรตัวที่ 11 ของพยัญชนะกรีกได้แก่แลมดา (แม่แบบ:Lambda) คุณจะเห็นว่า "อักษรตัวที่ 11 ของพยัญชนะกรีกได้แก่แลมดา (แม่แบบ:Lambda)" เมื่อดูตัวอย่างหน้าหรือหลังบันทึกการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถใช้แม่แบบได้โดยไม่ต้องรู้รายละเอียดของรหัส เพียงแต่คุณต้องจำได้ว่าแม่แบบจะได้ผลลัพธ์อย่างไร ซึ่งปกติอธิบายไว้ในหน้าแม่แบบอยู่แล้ว

การใช้แม่แบบนี้อีกทางหนึ่งได้แก่การแทนที่แม่แบบ หากคุณพิมพ์ อักษรตัวที่ 11 ของพยัญชนะกรีกได้แก่แลมดา ({{subst:lambda}}) แล้วดูตัวอย่างหรือบันทุกหน้า คุณจะเห็น "อักษรตัวที่ 11 ของพยัญชนะกรีกได้แก่แลมดา (λ)" อีกครั้ง แต่เมื่อคุณย้อนกลับไปดูข้อความวิกิที่บันทึกไว้ คุณจะเห็นว่าการเรียกแม่แบบถูกแทนที่ด้วยส่วนขยายของแม่แบบเมื่อคุณบันทึกหน้า ลิงก์ระหว่างข้อความออกและแม่แบบเสียไป และผลออกจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในแม่แบบหลังจากนั้น (ซึ่งจะเกิดในกรณีการรวมข้าม)

  ตัวอย่างกับตัวแปรเสริม

ตัวอย่างของแม่แบบที่รับตัวแปรเสริม ได้แก่ แม่แบบ

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ Color box/sandbox (แก้ความกำกวม)

ลองพิมพ์

บทความนี้เกี่ยวกับวิธีใช้แม่แบบ สำหรับวิธีใช้มอดูล ดูที่ วิธีใช้:มอดูล

ในหน้าทดลอง (หรือกระบะทราย) จะได้ข้อความต่อไปนี้

บทความนี้เกี่ยวกับวิธีใช้แม่แบบ สำหรับวิธีใช้มอดูล ดูที่ วิธีใช้:มอดูล

แม่แบบ

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ Color box/sandbox (แก้ความกำกวม)

ใช้ตัวแปรเสริมไม่มีชื่อสามตัวแปรในตัวอย่างข้างต้น แต่แม่แบบเดียวกันนี้ยังสามารถใช้ได้โดยระบุตัวแปรเสริมจำนวนต่างกันซึ่งจะให้ผลต่างกันเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น

บทความนี้เกี่ยวกับ&#124วิธีใช้มอดูล สำหรับวิธีใช้:มอดูล ดูที่ Color box/sandbox (แก้ความกำกวม)

สังเกตการใช้ตัวแปรเสริมว่าง ในตัวอย่างนี้ไพป์ที่เขียนติดกันหมายความว่าตัวแปรเสริมแรกที่ "มีการผ่าน" ไปยังมแ่แบบเป็นสายอักขระว่าง ซึ่งในแม่แบบนี้จะทำให้แม่แบบเว้นประโยค "เกี่ยวกับ" เริ่มต้น คุณจะได้

สำหรับวิธีใช้มอดูล ดูที่ วิธีใช้:มอดูล

แม่แบบอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่แบบที่ซับซ้อนขึ้น รับตัวแปรมีชื่อหรือตัวแปรที่มีชื่อและไม่มีชื่อผสมกัน ตัวอย่างอย่างง่ายเช่น แม่แบบ:Payoff matrix ซึ่งใช้เพื่อสร้างตารางขนาด 2×2 ตัวอย่างเช่น

มาร์กอัพ แสดงผลเป็น

Left Right
Up 5 7
Down 2 9
ตัวอย่างการใช้

Left Right Up 5 7 Down 2 9 ตัวอย่างการใช้


ดู หน้าแม่แบบ สำหรับความน่าจะเป็นมากขึ้น สังเกตว่าแม่แบบที่ใช้ข้างต้นไม่ได้นิยามตัวแปรเสริมทั้งหมดที่มีอยู่ ตัวแปรที่ไม่นิยามเหล่านี้จะได้กำหนดค่าโดยปริยาย

ช่องว่างหน้าและหลังเครื่องหมายเท่ากับ และก่อนและหลังตัวแปรเสริมใช้เพื่อทำให้กระจ่างเท่านั้น แต่ไม่มีความจำเป็นและจะถูกละเลยเมื่อมีการประเมินแม่แบบ (แต่สำหรับตัวแปรเสริมไม่มีชื่อจะยังนำมาคิดอยู่) ชื่อตัวแปรเสริมไวต่ออักษรใหญ่เล็ก ตัวอย่างเช่น จะไม่สามารถเขียน DR ผิดเป็น dr หรือ dR ในตัวอย่างข้างต้นได้ ตัวแปรเสริมซึ่งมีชื่อที่ไม่ได้ใช้ในแม่แบบจะถูกละเลย

พิจารณารหัสต้นทางของแม่แบบแสดงมาร์กอัพตารางมาตรฐานโดยมีเอนทิตีวงเล็บสามวงเล็บเป็นตัวแทนของตัวแปรเสริม

Left Right
Up 0, 0 0, 0
Down 0, 0 0, 0
Color box/sandbox


เอนทิตี Left สั่งแม่แบบให้ใช้ตัวแปรเสริมมีชื่อ 2L หรือข้อความ Left หากตัวแปรเสริมดังกล่าวไม่มีอยู่ในการเรียก