แม่แบบ:เอกสารรูปแบบการอ้างอิง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

Usage[แก้]

This template is used to build consistent documentation pages for Citation Style 1 templates.

For example: {{Citation Style documentation|author}} will show the author documentation.

Where a particular section of documentation is not appropriate for a certain template, simply add the text manually or create a new subtemplate.

Each module of text is a subtemplate that can be edited using the link.

Section usage[แก้]

When creating template documentation, use the following order of sections and content:

 • Lead: a brief overview of the template intent
 • Usage: samples of blank parameters that can be copied and pasted
 • Examples: examples of various usage
 • Parameters: detailed descriptions of each parameter
  • Syntax: overview of the template syntax
  • Deprecated: list of deprecated parameters
  • Description: parameter descriptions separated by function in this general order:
   • Authors
   • Title
   • Date
   • Publisher
   • Edition, series, volume
   • In-source locations
   • URL
   • Anchor
   • Identifiers
   • Quote
   • Editors
   • Lay summary
   • Display options

Lead section[แก้]

Use {{csdoc|lead|content}} to create consistent content for the lead:

แม่แบบ:Citation Style documentation/edit แม่แบบ:Citation Style documentation/opt

มาร์กอัป แสดงผลเป็น
{{csdoc|lead|books}}

แม่แบบ Citation Style 1 นี้ใช้เพื่อสร้างการอ้างอิงสำหรับbooks

Lua notice[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/edit

Usage section[แก้]

Start the usage section with {{csdoc|usage}}:

คัดลอกเวอร์ชันเปล่าไปใช้ ชื่อพารามิเตอร์เกือบทั้งหมดรองรับเฉพาะตัวพิมพ์เล็กเท่านั้น (ชื่อย่อบางตัว เช่น |isbn= มีชื่อแทนตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น |ISBN= ซึ่งเป็นที่ยอมรับสำหรับการใช้งาน) ใช้เครื่องหมาย "|" (ไปป์) อักขระระหว่างแต่ละพารามิเตอร์ พารามิเตอร์ที่ไม่ได้ใช้อาจถูกลบเพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งเหยิงในหน้าต่างแก้ไข ตัวอย่างบางส่วนในหน้าเอกสารนี้อาจมีวันที่ปัจจุบัน หากวันที่ไม่เป็นปัจจุบัน ให้ purge หน้านั้น

Parameters to copy are enclosed in tables created by sub-templates.

Full horizontal style[แก้]

 • Start with {{csdoc|usage full}}
 • Precede the sample markup with : to create an indent
 • Enclose the sample in <code><nowiki>...</nowiki></code>
 • Close the table with {{end}}
{{csdoc|usage full}}
:<code><nowiki>{{cite book |last1= |first1= |authorlink1= |last2= |first2= |authorlink2= |editor1-first= |editor1-last= |editor1-link= |others= |title= |trans_title= |url= |archiveurl= |archivedate= |format= |accessdate= |type= |edition= |series= |volume= |date= |year= |month= |origyear= |publisher= |location= |language= |isbn= |oclc= |doi= |id= |page= |pages= |at= |trans_chapter= |chapter= |chapterurl= |quote= |ref= |bibcode= |layurl= |laysource= |laydate= |author-mask= |author-name-separator= |author-separator= |display-authors= |separator= |postscript= |lastauthoramp=}}</nowiki></code>
{{end}}
ตั้งพารามิเตอร์แบบเต็มในรูปแบบแนวนอน
{{cite book |last1= |first1= |authorlink1= |last2= |first2= |authorlink2= |editor1-first= |editor1-last= |editor1-link= |others= |title= |trans_title= |url= |archiveurl= |archivedate= |format= |accessdate= |type= |edition= |series= |volume= |date= |year= |month= |origyear= |publisher= |location= |language= |isbn= |oclc= |doi= |id= |page= |pages= |at= |trans_chapter= |chapter= |chapterurl= |quote= |ref= |bibcode= |layurl= |laysource= |laydate= |author-mask= |author-name-separator= |author-separator= |display-authors= |separator= |postscript= |lastauthoramp=}}

Most commonly used horizontal style[แก้]

 • Start with {{csdoc|usage common}}
 • Precede the sample markup with : to create an indent
 • Enclose the sample in <code><nowiki>...</nowiki></code>
 • Close the table with {{end}}
{{csdoc|usage common}}
:<code><nowiki>{{cite book |last= |first= |authorlink= |title= |url= |accessdate= |year= |publisher= |location= |isbn= |page= |pages=}}</nowiki></code>
{{end}}
พารามิเตอร์ที่ใช้บ่อยที่สุดในรูปแบบแนวนอน
{{cite book |last= |first= |authorlink= |title= |url= |accessdate= |year= |publisher= |location= |isbn= |page= |pages=}}

Full vertical style[แก้]

The full vertical style is created in three columns: Vertical list, Prerequisites and Brief instructions / notes.

 • Start with:
{{csdoc|usage vertical}}
<pre style="margin:0px;">
 • Create the vertical list column
 • Separate the next column with:
</pre>
{{csdoc|usage vertical mid}}
<pre style="margin:0px;">
 • Create the prerequisites column; blank lines must include a &nbsp;
 • Separate the next column with:
</pre>
{{csdoc|usage vertical mid}}
<pre style="margin:0px;">
 • Create the instructions column; blank lines must include a &nbsp;
 • End with:
</pre>
{{csdoc|usage vertical end}}

Example:

{{csdoc|usage vertical}}
<pre style="margin:0px;">
{{cite book
| last         =
| first         =
| authorlink      =
}}
</pre>
{{csdoc|usage vertical mid}}
<pre style="margin:0px;">
&nbsp;
&nbsp;
last
&nbsp;
&nbsp;
</pre>
{{csdoc|usage vertical mid}}
<pre style="margin:0px;">
&nbsp;
same as last1
same as first1
&nbsp;
&nbsp;
</pre>
{{csdoc|usage vertical end}}
ตั้งพารามิเตอร์ทั้งหมดในรูปแบบแนวตั้ง
รายการแนวตั้ง ข้อกำหนดเบื้องต้น คำแนะนำสั้น ๆ / หมายเหตุ
{{cite book
| last         =
| first         =
| authorlink      =
}}
 
 
last
 
 
 
same as last1
same as first1
 
 
 • ถ้าชื่อเขตข้อมูลแสดงอยู่ในคอลัมน์ ข้อกำหนดเบื้องต้น นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีสำหรับเขตข้อมูลทางด้านซ้าย

Sub-templates[แก้]

Usage[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/edit

|}

Usage full[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/edit

|}

Usage common[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/edit

|}

Usage vertical[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/edit

|}

Usage vertical mid[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/edit

|}

Usage vertical end[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/edit

Examples section[แก้]

When creating examples, use these styles for consistency:

 • A title before the example, formatted in bold by the use of '''
 • The sample markup for the example: preceded by * to create a bullet, then the markup enclosed in<code><nowiki>...</nowiki></code>
 • The live markup: preceded by : to create an indent
มาร์กอัป แสดงผลเป็น
'''Title'''
*<code><nowiki>{{cite book |title=Mysterious book}}</nowiki></code>
:{{cite book |title=Mysterious book}}

Title

 • {{cite book |title=Mysterious book}}
Mysterious book.

Parameters section[แก้]

syntax[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/edit

coins[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/edit

sep_period[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/edit

sep_comma[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/edit

required[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/edit

deprecated[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/edit แม่แบบ:Citation Style documentation/opt

author[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/edit แม่แบบ:Citation Style documentation/opt

editor[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/edit แม่แบบ:Citation Style documentation/opt

title[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/edit

แม่แบบ:Citation Style documentation/opt

web[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/edit

chapter[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/edit แม่แบบ:Citation Style documentation/opt

type[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/edit แม่แบบ:Citation Style documentation/opt

journal[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/edit แม่แบบ:Citation Style documentation/opt

edition[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/edit

series[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/edit

series_episode[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/edit

event[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/edit

agency[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/edit

volume[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/edit แม่แบบ:Citation Style documentation/opt

date[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/edit แม่แบบ:Citation Style documentation/opt

publisher[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/edit แม่แบบ:Citation Style documentation/opt

newsgroup[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/edit

language[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/edit

pages[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/edit แม่แบบ:Citation Style documentation/opt

time[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/edit

id1[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/edit

id2[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/edit

url[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/edit แม่แบบ:Citation Style documentation/opt

chapterurl[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/edit

lay[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/edit

quote[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/edit แม่แบบ:Citation Style documentation/opt

ref[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/edit

ref2[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/edit

display[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/edit แม่แบบ:Citation Style documentation/opt

Subscription or registration required[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/edit

map_series[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/edit

map_pages[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/edit

interview_id[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/edit

interview_author[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/edit

interview_interviewer[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/edit

album_name[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/edit

album_artist[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/edit

season[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/edit

network[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/edit

transcript[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/edit

notestitle[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/edit

conference[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/edit

See also[แก้]

แม่แบบ:Citation Style 1